Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Praktik och arbetsträning

Att ge elever, kommuninvånare och arbetssökande en inblick i arbetslivet och företagandet är viktigt för en positiv utveckling av näringslivet och samhällslivet i Vänersborgs kommun.
Mötet mellan individen och den etablerade arbetsmarknaden, är avgörande för bägges utveckling. Utmaningar som generationsväxlingar och arbetsbrist ligger runt hörnet.

Effektiv metod

Praktik är en effektiv metod för att medverka till en positiv näringslivs- och samhällsutveckling. Stärk rekryteringsbasen och jobba långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning.

Vad är praktik?

Nytta och möjligheter

Praktik är det bästa sättet att ge elever, kommuninvånare och kontakten emellan näringliv och kommuninvånare finns Arbetsmarknadsenheten som en viktig länk.arbetssökande en inblick i arbetslivet och företagandet. Det kan handla om allt från att vi behöver träna upp en viss kunskap till att förbättra svenska språket. Det är viktigt för en positiv utveckling i näringslivet och samhället för övrigt. I kontakten emellan näringliv och kommuninvånare finns Arbetsmarknadsenheten som en viktig länk.

Arbeta långsiktigt

Utmaningar som generationsväxlingar och arbetskraftbrist väntas under de närmaste 15 åren. 1,6 miljoner arbetande svenskar kastar in "handuken" och går i pension under dessa år. Detta ger stora möjligheter för alla grupper i samhället speciellt de målgrupper som har haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Företagen i regionen har mer och mer efterfrågat just praktikplatser för att stärka rekryteringsbasen och jobba långsiktigt.

Praktik i olika former

Syftet och målsättning med olika praktikformer är viktigt att man tänker genom före man startar en praktik hos en arbetsgivare.

Arbetsmarknadspraktik

Syftet med arbetsmarknadspraktik är att individen ska få en bättre förutsättning att komma in på arbetsmarknaden. Målsättningen med praktiktiden varierar utifrån individens behov. Kanske handlar det om att fräscha upp gamla yrkeskunskaper, få en inblick i ett nytt yrke, få en generell inblick i arbetslivets krav och förutsättningar — en vägledning och orientering mot ett eget arbete.

Utbildningspraktik

Elever eller studenter ska befästa och öva på olika arbetsmoment, lära sig i arbetslivet, genom arbetsplatsförlagd utbildning inom olika utbildningar. Mål finns ofta beskrivna i läroplaner eller kursplaner. Tidsbestämd praktik med tydliga förväntningar på målsättning med praktiktiden.

Språkpraktik

Personer med utländsk bakgrund kan delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och lära känna den svenska arbetsmarknaden. Språkpraktik kombineras i många fall med språkstudier i svenska.

Syftet med språkpraktik 

Syftet är att personen ska utveckla sitt svenska språk och tillägna sig yrkesinriktade språkkunskaper.

Tid: Går att anpassa efter arbetsgivarens förutsättningar. Ofta på halvtid och kombineras vanligen med språkstudier i svenska.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Utredning
Vägledning
Etablering

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Receptionen
0521-72 13 00

Enhetschef
Utredning & Fisketorget
Mikael Werner
0521-72 13 83
Klicka för att skriva mail  

Enhetschef
Vägledning & Etablering
Alexander Oskarsson
0521-72 10 65
Klicka här för att skriva mail