Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vård- och omsorgscollege

Bild från cerfifieringsceremonin våren 2018

Bild från cerfifieringsceremonin våren 2018

Kommunerna i Fyrbodal; Bengtsfors, Mellerud, Dals Ed och Kunskapsförbundet Väst som består av Vänersborg och
Trollhättan är sedan i slutet av april 2018 certifierade via Vård- och
Omsorgscollege.

Kvalitetssäkring genom certifiering
En certifiering via Vård- och omsorgscollege är en kvalitetssäkring av utbildningar inom Vård och omsorg. Detta innebär att en elev som fullföljer sin utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen får ett diplom. Diplomet är en kvalitetsstämpel som visar att eleven gått en bred utbildning med hög kvalité anpassad efter verksamhetens
behov. Diplomet underlättar även för arbetsgivare som enkelt kan se vilka kandidater som har en fullständig och relevant utbildning med sig.

Samverkan mellan arbetsliv och utbildning
Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsliv och utbildning i Sverige. 22 regioner samverkar i frågor som till exempel kompetenshöjning, arbetsplatslärande, handledning, validering, kompetensutveckling. Syftet är att öka antalet sökande till
Vård- och omsorgsutbildningar och locka fler till yrkesområdet, lokalt och regionalt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se