Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-07

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Småföretagsbaromentern

Det går bra för småföretagen i Västra Götalands län, det visar småföretagsbaromentern 2017.

Idag presenterades småföretagsbarometern som är en konjunkturmätning som visar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. 

Sammanfattning av konjunkturläget i Västra Götalands län:

  • Småföretagskonjunkturen i Västra Götaland har utvecklats positiv sedan 2013 års mätning. Länet har en starkare konjunktur än riket i stort.
  • Sysselsättningstillväxten har fortsatt att öka i Västra Götaland sedan mätningen 2014.
  • Omsättningstillväxten i Västra Götalands län har fortsatt att öka. Totalt uppger 49 procent av företagen en ökad omsättning, ett resultat som förväntas öka under det kommande året, då 57 procent tror på en ökning.
  • Tillväxttakten för orderingången i länets småföretag har ökat marginellt. Sammantaget är det 50 procent av småföretagen som uppger en ökande orderingång, medan 12 procent anger en vikande.
  • Tillväxten av lönsamhet i Västra Götalands län har förstärkts och är fortsatt god. Tillväxttakten har ökat stabilt sedan 2013.
  • Företagen i Västra Götalands län upplever goda möjligheter att växa framöver, vilket är i linje med riksgenomsnittet. 70 procent av företagen i länet anser att de har goda utsikter att expandera på sikt.
  • Svårighet att finna lämplig arbetskraft upplevs det absolut största hindret för Västra Götalands småföretag.

Läs hela rapporten här ()

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se