Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-21

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Småföretagen viktiga för Vänersborg

Vid höstens första Frukostforum samlades drygt 100 personer för att lyssna till Företagarnas regionchef Mikael Erlandson. Tema för dagen var småföretagens betydelse för Vänersborg.

Fyra av fem jobb kommer via småföretagen
Småföretagen utgör en stor del av Vänersborgs näringsliv och står för 25 procent av kommunens totala skatteintäkter. Hela 407 miljoner kronor.
– Småföretagen har mycket större betydelse än vad de generellt sett får cred för, säger Mikael. Småföretagarna är väldigt bra på att skaffa jobb. Superbra faktiskt. Fyra av fem jobb i Sverige kommer in i via dem, fortsätter han.

18 miljoner skolluncher via soloföretagen
Mikael lyfter även fram soloföretagens betydelse för kommuninvånarna:
– Soloföretagare är ofta en bortglömd grupp. Bara i Vänersborg genererar de skatteintäkter som motsvarar närmare 18 miljoner skolluncher. Visst är det häftigt? Säger Mikael.

Mer än två tredjedelar av alla företag i Sverige drivs av företagaren själv, utan några anställda. Boken ”Minst och flest” är framtagen av Företagarna i syfte att uppmärksamma Västsveriges beslutsfattare på soloföretagens betydelse. Bland bokens femtio företagsberättelser återfinns vänersborgsföretagaren Asha Polampalli. Hon berättar om hur hon startade eget företag inom bakning i Vargön.

Bra lönsamhet i Fyrbodal
Besökarna fick också ta del av Småföretagsbarometern som visar fina siffror för Fyrbodalsområdet.
– Ungefär 40 procent av företagen i Fyrbodal har en bra lönsamhet, berättar Elisabeth Eriksson från Swedbank.
Fyrbodalsföretagens största utmaningar däremot är att hitta personal.
– 26 procent vill växa men hittar inte rätt kompetens, fortsätter Elisabeth.

En lösning på kompetensfrågan menar Mikael är att vi måste bli bättre på att sammanföra skola och näringsliv.

Om Frukostforum
En gång i månaden ses näringslivet i Vänersborg för att nätverka, utbyta erfarenheter och lyssna till föreläsningar i aktuella ämnen. Nätverket har växt sig allt starkare och frukostmötena brukar snitta på ca 80 deltagare. Förutom intressanta föreläsningar får du ta del av aktuell kommuninformation. Ett uppskattat inslag är också att handläggare från upphandlingsenheten, bygglovsenheten samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns på plats för att svara på frågor.

Läs mer om Frukostforum här.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se