Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-26

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Stort kliv i företagsranking

Vänersborg fortsätter klättra på Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Plats 218 innebär ett kliv på hela 25 platser sedan förra året.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin kommunranking för 2017. Årets placering på plats 218 är det bästa resultatet för Vänersborg hittills sedan mätningarna startade. Exempel på områden som höjts är tjänstemännens attityder till företagande, kommunpolitikernas attityder till företagande och konkurrens från kommunen.

- Jätteroligt! Vi arbetar långsiktigt för att skapa ett bra företagsklimat i Vänersborgs kommun. Att förändra attityder tar lång tid men dagens rankingresultat är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommundirektör Ove Thörnkvist.

Långsiktigt arbete för bra företagsklimat
Sedan 2014 pågår ett långsiktigt arbete för bra företagsklimat i Vänersborgs kommun som kallas ”Förenkla helt enkelt”. Satsningar som gjorts är t.ex. utbildningen ”Klarspråk” där tjänstemännen fått tips om hur byråkratiska texter kan göras mer lättillgängliga och ”Det goda värdskapet” som syftar till att skapa bra bemötande. Utvecklingsinsatser har även gjorts kring kommunens interna samarbeten i syfte att snabba upp processerna.

Diplomerar 50 nya företagslotsar
I en satsning för att förenkla företagarnas kontakt med kommunen pågår just nu en stor utbildningsinsats där 50 tjänstemän (som möter företag i sitt arbete) blir diplomerade företagslotsar. Diplomeringen innebär att tjänstemännen lär sig mer om företagsärenden och breddar sina kunskaper utanför sina ordinarie arbetsområden.

- Diplomeringen kvalitetssäkrar att vi som har en gemensam kunskapsbas kring företagsärenden. Målet är helt enkelt att förenkla för företagen när de tar kontakt med oss, säger Ove Thörnkvist.

Frukostmöten – ett av många dialogforum
God dialog mellan kommun och näringsliv skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat. Därför har kommunen arbetat aktivt med att utveckla och förädla kontaktytorna med företagen. En Facebooksida med särskilt näringslivsfokus är startad, regelbundna träffar med företagarföreningarna sker liksom kontinuerliga företagsbesök. Ett forum som utvecklats positivt det senaste året är också kommunens månatliga frukostmöten för näringslivet (Frukostforum).

– Att möta företagen på olika sätt är jätteviktigt för oss. Här är Frukostforum en jättebra arena. Just nu snittar vi på cirka 90 deltagare vid våra frukostmöten, säger Ove Thörnkvist.

Frukostforum

Kommunens Frukostforum för näringslivet har växt mycket det senaste året.

Högt i flera mätningar
Förutom Svenskt näringslivs ranking mäts kommunens företagsklimat bl.a. i den årliga servicemätningen INSIKT som görs av SKL. När 2016 års resultat presenterades i början av året uppgick Vänersborgs NKI för företag till 75. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se