Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Ny energicoach för företag 

Ny energicoach ska hjälpa företag i Vänersborgs kommun att minska sin energianvändning.

Energimyndigheten har finansierat en rad företagscoacher runt om i landet som ska hjälpa små och medelstora företag att minska sin energianvändning. Eva Ginstrup kommer att arbeta med företag i 13 kommuner, däribland Vänersborg.

Vänersborgs verkstadsföretag i fokus
Projektet är i uppstartsfasen och under våren har Eva kartlagt Vänersborgs näringsliv för att hitta företag med en energianvändning på högst 300 000 kilowattimmar per år.
- Verkstadsföretag är ett segment där det finns stor potential för att energieffektivisera t.ex. värme, ventilation och belysning. Många har tryckluft som är en dyr energiform som ofta läcker. Bara med en bra rutin för läcksökning och optimering finns mycket pengar att spara, säger Eva.

Eva betonar dock att företag inom alla branscher som vill energieffektivisera självklart är välkomna att höra av sig.

Enskild coachning, gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyte
I programmet, som är kostnadsfritt för de deltagande företagen, kombineras enskild coachning från Eva med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att förhoppningsvis sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Motivation och vilja att förändras menar Eva är en grundförutsättning för att nå ett lyckat resultat.

I coachningen kommer Eva först och främst att göra en nulägeskoll. Då tittar hon på vad företagets energi går till idag, och vad den består av. Men hur mycket som används är inte allt.
- På en del företag handlar det om beteende, till exempel lampor som står på, menar Eva.
Efter energigenomgången tar Eva fram riktlinjer och rekommendationer till företaget, så att de ska kunna fortsätta sitt nya, smarta tänk även utan henne.

Aktiv rekrytering de närmsta veckorna
Under oktober kommer Eva arbeta aktivt för att rekrytera ett tiotal företag till programmet i Vänersborg.
- Alla som är intresserade av att vara med är varmt välkomna att höra av sig! Jag kommer även att ta kontakt med en rad verkstadsföretag runt om i kommunen, avslutar Eva.

För mer information:
Eva Ginstrup, Energicoach – företag
Telefon: 0522- 69 63 54, eva.ginstrup@uddevalla.se
www.vanersborg.se/energicoach

Fakta om projektet
Projektet Coacher för energi och klimat finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se