Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-03-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Företagsbesök DB Schenker

Näringslivsutvecklarna Karolin Olsson och Jim Sandin tillsammans med Henrik Tegborg, distriktschef för DB Schenker i Vänersborg.

Vårt senaste företagsbesök ägde rum på transport- och logistikföretaget DB Schenkers distriktskontor på Trestad Center i Vänersborg. Här arbetar 45 personer med bland annat bokning av transporter, trafikledning, ankommande gods, ekonomi, försäljning samt gods och pakethantering i terminalen.

Varje dygn ankommer och avgår ca 300 fordon distriktet och verksamheten pågår i stort sett under hela veckan. Schenker har även ett omfattande europeiskt transportnätverk för export och importsändningar.

- Vi har dagliga avgångar och ankomster till och från alla europeiska länder för styckegodssändningar med en turlista för varje postnummer i hela Europa, berättar Henrik Tegborg som arbetar som distriktschef i Vänersborg.

Kunderna finns inom de flesta branscher, såsom byggbranschen, tillverkningsindustrin, bilindustrin, konfektionsindustrin, kemibranschen, läkemedel och livsmedel.

Strategiskt läge för transporter
Att Trestad Center i Vänersborg ligger rätt till för logistik och transporter bekräftas av Henrik.
– Vi har ett mycket bra läge mellan Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan. Närheten till den norska gränsen och Göteborgs hamn är också viktiga faktorer för transportverksamheten.

En viktig del i DB Schenkers arbete handlar om miljö och hållbarhet. Terminalen på Trestad Center har miljöanpassats en hel del det senaste året och företaget arbetar aktivt med minskad energiförbrukning. Schenker har en målsättning att minska växthusgaserna med 50% fram till 2020 och detta arbete har kommit mycket långt. Det sker bland annat genom utfasning av äldre transportfordon i takt med att de byts ut till nyare.

DB Schenker i Sverige är dotterbolag till tyska statligt ägda Deutsche Bahn. Transporterna körs till största del av externa åkerier, men företaget har även eget Schenkeråkeri på flera platser runt om i Sverige.

Vill ditt företag ha besök av oss?
Kommunen gör löpande företagsbesök i syfte att öka dialogen och hålla oss ajour med företagens villkor och utmaningar. Vill ditt företag också ha ett besök av oss? Hör av dig till Näringslivskontoret så bokar vi in ett besök!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se