Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-04-03

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Företagsbesök Nordiska skorstensprodukter

Bröderna Jan och Ulf driver Nordiska skorstensprodukter.

På 60-talet skedde en stor omställning när det gäller uppvärmning. Många svenska hem konverterade från vedeldning till olja. En förändring som inte gick helt obemärkt förbi då vattenångan från oljan många gånger orsakade fuktskador på skorstenarna. Att reparera skorstenar var svårt, särskilt då det saknades böjbara insatsrör till skorstenarna som i de allra flesta fall var krökta.

Föddes ur idé om att förenkla skorstensreparation
Skorstensreparatören Arvid Johnson från Vargön hade en idé om att förenkla reparationsprocessen. Och han lyckades. 1964 utvecklade han världens första böjbara metallrör för skorstenar. I samma stund föddes företaget Nordiska skorstensprodukter (NSP).

Idag, drygt 50 år senare har företaget växt till 14 personer och drivs av sönerna Ulf och Jan som jobbat i verksamheten sedan 1981 respektive 1979.
- Idag har vi breddat verksamheten och byggt en koncern med flera olika inriktningar, ledningen sker utöver oss med hjälp av extern styrelse, berättar Ulf som är VD för bolaget.

Förutom att tillverka skorstens- och ventilationsprodukter är de numera grossister av kaminer, skorstenar och eldsrelaterade tillbehör som säljs via större byggvaruhus kedjor runtom i landet.

Bedriver forskning och skorstenshögskola
Nordiska Skorstensprodukter är beläget på Nygatan på Holmängen. Här har de en stor produktionsanläggning, kontors- och utbildningslokaler, ett lager, men också ett labb som används för forskning och branschprovningar. Sedan många år tillbaka bedriver de också skorstenshögskola i syfte att öka kunskapsnivån bland branschfolk och minska bränder.
- Sedan vi startade utbildningsverksamheten har ett par tusen människor passerat här. Det är alltifrån sotarmästare och montörer till personer som arbetar i byggvarubutiker. Vi hade sexton nya montörer här för någon vecka sedan, berättar Ulf.

Varit delaktiga i branschutvecklingen
Sedan 60-talet har det hänt en hel del i branschen och NSP har varit delaktiga i branschutvecklingen, både genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete men även genom sin plats i Sveriges spegelkommittén för Europastandardisering inom området.
- En stor förändring har skett de senaste 10 åren när det gäller effektivitet och minskad miljöbelastning. Nu är vi i full gång att forska kring framtidens skorsten, avslutar Ulf.

Vill ditt företag ha besök av oss?
Kommunen gör löpande företagsbesök i syfte att öka dialogen och hålla oss ajour med företagens villkor och utmaningar. Vill ditt företag också ha ett besök av oss? Hör av dig till Näringslivskontoret så bokar vi in ett besök!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se