Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-05-02

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborg har fortsatt bra betyg på företagsranking

Företagarna ger Vänersborgs kommuns myndighetsutövande blandat
betyg. Det visar mätningen ”Insikt 2017”, som Sveriges kommuner och
landsting, SKL, har gjort.

Mätningen bygger på att företagare som varit i kontakt med kommunen i enkätform berättar hur de tycker att de har blivit bemötta och vilken nivå det har varit på servicen.

Vid den aktuella mätningen var vårt Nöjd-Kund-Index 71. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Vid mätningen 2013 var Vänersborgs kommuns värde 64, vid 2015 års mätning hade det stigit till 68 för att vid förra årets mätning hade tagit ett rejält skutt upp till 75. Även om den positiva trenden bröts vid denna mätning ligger kommunen på en fortsatt hög nivå.

I ”Insikt 2017” hamnar Vänersborg på plats 96 bland de 159 kommuner som deltog. Det är en tillbakagång jämfört med förra årets placering 32, men fortfarande bättre än vid mätningen 2015.

Av de serviceområden som har betygsatts ligger serveringstillstånd högst med 89 på en 100-gradig skala, tätt följt av brandskydd på 85. Goda betyg får också livsmedel med 79 och markupplåtelse på 78. Två områden där vi ligger lägre och där vi har tappat jämfört med förra mätningen är miljö- och hälsoskydd med 61 och bygglov med 51.

Kommunalrådet Marie Dahlin kommenterar resultatet:

- En bra dialog är en förutsättning för ett gott företagsklimat. Jag upplever att vi har skapat flera mötesplatser och forum för öppna diskussioner om hur det kan bli ännu bättre.

- Jag hoppas att årets resultat är ett tillfälligt hack i den positiva utveckling som har präglat samarbetsklimatet i Vänersborg under en längre tid. Att En smidig bygglovsprocess är viktigt för våra företagare. Tyvärr har vi ett antal vakanser på bygglovssidan som gör att vi inte kan leva upp till det som förväntas av oss som kommun, något som vi självfallet jobbar hårt för att lösa.

Kontakt:
Näringslivsutvecklare Karolin Olsson, 0521-72 13 63karolin.olsson@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se