Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-05-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Företagen mer nöjda än någonsin i ny mätning

Frukostforum

För femte året i rad förbättrar Vänersborgs kommun resultatet när Svenskt näringsliv presenterar sin enkätundersökning kring företagsklimatet i Sveriges kommuner.

I poäng räknat når kommunen resultatet 3,31. Därmed fortsätter den uppåtgående kurvan från 2012, då kommunen noterades för 2,81.
Årets resultat är till och med det bästa någonsin för Vänersborg sedan första mätningen år 2002. Vilken placering Vänersborgs kommun hamnar på i relation till de andra kommunerna vet vi först i september då Svenskt näringsliv släpper sin ranking.

Ett område där Vänersborgs kommuns resultat har höjts är tjänstemännens attityder till företagande. Ett annat än dialogen med företagen, där Vänersborg ligger över genomsnittet i Sverige.

- Dialogen med företagen är mycket viktig för kommunen. Jag är glad, men det finns alltid saker som kan bli bättre. Vi träffar företagarna i flera olika forum för att fånga upp vilka behov och önskemål som finns i ett tidigt skede, säger Vänersborgs kommunalråd
Marie Dahlin.

- Näringsliv och företagande är ett prioriterat område för mig, fortsätter hon.

Några exempel på dialogytor är Frukostforum, våra frukostmöten med näringslivet, regelbundna företagsbesök och den Facebookkanal med särskilt fokus på näringslivsfrågor som startades utifrån företagens
önskemål.

Högt i flera mätningar
Förutom Svenskt näringslivs ranking mäts kommunens företagsklimat i
den årliga servicemätningen INSIKT som görs av SKL. När 2017 års resultat nyligen presenterades uppgick Vänersborgs NKI för företag till 71. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Läs mer om underökningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt:
Karolin Olsson, näringslivsutvecklare
0521-72 13 63
karolin.olsson@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se