Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-07-10

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Första projektet i test- och demoanläggningen

Redan en dryg månad före invigningen av Wargön Innovations test- och demoanläggning står det klart vilket som blir det första projektet i lokalerna.

I Sverige slängs och bränns idag stora mängder kasserad textil eftersom det saknas system för storskalig insamling, sortering och återvinning. WargoTex Development ska utveckla möjligheterna att bättre ta tillvara på resurserna. Projektet med 25 parter och Wargön Innovation som projektledare har nu beviljats stöd av Energimyndigheten.

Textilkonsumtionen ökar snabbt. Av de cirka 13 kilo textil som varje svensk konsumerar per år hamnar 8 kilo direkt i avfallspåsen. Dessutom genereras stora mängder uttjänta textilier inom verksamheter som sjukvård, transport och inredning. Det är de här materialtillgångarna projektet vill ta vara på. Det finns mycket att tjäna både miljömässigt och ekonomiskt på att återanvända textil för olika tillämpningar, men för att göra det behöver systemet utvecklas på flera fronter.

Utvecklar system i större skala
Den insamling och sortering som sker idag organiseras framförallt småskaligt av välgörenhetsorganisationer som redan idag har utmaningar med att hantera de volymer som människor skänker. För att nå en betydligt högre insamlingsgrad och ta tillvara textil som råvara i stället för avfall finns behov av en mer industriell hantering. WargoTex Development kommer att driva utveckling av storskaliga system och sorteringsteknologier för återbruk och återvinning. Fortfarande i nära samarbete med välgörenhetsorganisationerna, men även med nya viktiga aktörer för att kunna nå samhällets mål om kraftigt ökad insamling.

– Vi ser idag att många företag strävar mot att öka andelen återvunnet material i sina produkter. Det här projektet kommer att ta många viktiga steg för att möjliggöra en sådan utveckling, säger Wargön Innovations verksamhetsledare Maria Ström.

Naturvårdsverket har lagt fram förslag med nationella mål för kraftigt ökad textilinsamling och Sverige ligger långt efter flera andra länder när det gäller insamlingsgrad.

Målet med projektet är att bidra till att skapa förutsättningar för ett nationellt system för insamling och en storskalig anläggning för industriell
sortering av uttjänta textilier.

Samlar kompetensen
Wargön Innovation/Innovatum har under de senaste åren byggt upp en gedigen erfarenhet inom materialinnovation genom att driva utvecklings- och innovationsprojekt.

– Tillsammans med 25 andra projektparter, var och en med kompetens från olika delar av den textila värdekedjan, skapar vi nu goda förutsättningar att lägga grunden för en viktig del av den cirkulära ekonomin, säger Maria Ström.

Fakta WargoTex Development

Projektet pågår från juni 2018 till juni 2020. Pilotanläggningen kommer att inrymmas i Wargön Innovations test-
och demoanläggning, som invigs den 15 august, på Wargöns Innovations- och Industripark, Vänersborgs kommun.

Målkapaciteten ligger på att hantera 500-1 000 ton uttjänta textiler per år.
Projektet har en budget på närmare 14 miljoner kronor, med grundfinansiering genom innovationsprogrammet RE:source på 5
miljoner och resterande medel från projektparterna.

I detta tidiga skede rör det sig om runt fem tjänster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se