Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-11-29

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Hur ser företagens behov av kompetensförsörjning ut?

Under hösten har Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen och Kunskapsförbundet Väst tillsammans inventerat bl.a. kompetensförsörjningsbehovet hos företagen i Vänersborg.
Som uppföljning på detta bjuder vi in dig till ett frukostmöte 5 december mellan kl. 08.00 – 09.30.

Programmet börjar med frukost kl. 8. Därefter:

  • Prognos arbetsmarknadsläget, Patrik Jatko AF
  • Hur kompetensutveckla sin personal, Titti Eklund KFV
  • Så fungerar jobbspåren, Anders Bankler, Vänersborgs kommun
  • Så gjorde vi, Ulrica Sundén Bergers Glasjour
  • Hur går vi vidare?, Karolin Olsson näringslivsutvecklare i Vänersborgs kommun. Bl.a har vi sett ett önskemål om att starta branschnätverk

Plats: Bergers Glasjour, Regementsgatan 41, 462 32 Vänersborg

Anmäl dig till: Karolin Olsson

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se