Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-04-10

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Bättre betyg på bygglov bland företagare

Benny Augustsson

Företagarna i Vänersborg har blivit mycket nöjdare med kommunens bygglovshantering. Det visar en mätning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Mätningen bygger på att företagare som varit i kontakt med kommunen berättar hur de tycker att de har blivit bemötta och vilken nivå det har varit på servicen.

Det ger ett så kallat NKI-värde (Nöjd-Kund-Index), där 100 är högst.

Vänersborgs kommun har förbättrat sig kraftigt inom två områden. Bygglov har gått från ett värde på 51 vid mätningen 2018 till 60, vilket är nära riksgenomsnittet på 63. Miljö- och hälsoskydd har ökat från 61 till 69, vilket är samma som medel för riket.

Brandskydd och livsmedel ligger fortsatt över riksgenomsnittet.

I förra årets mätning var betyget på kommunens hantering av serveringstillstånd bland de bästa i landet. I denna mätning har det varit för få svar på detta område och därför räknas det inte in i statistiken. Det är förklaringen till varför Vänersborgs kommun liksom föregående år har ett totalt NKI på 71. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Kommunalrådet Benny Augustsson kommenterar resultatet:

- Som ny på kommunalrådsposten upplever jag att vi har en god dialog med våra företagare och att vi är lyhörda för deras behov. Men vi måste hela tiden jobba på att bli bättre.

- Just nu arbetar vi med att utveckla det interna samarbetet för att snabba
upp processerna och ge bra bemötande. Under året kommer funktionen
”Företagslotsen” att presenteras på kommunens hemsida. Den som vill nå oss kan göra det dygnet runt.

- Vi har precis rekryterat en ny näringslivschef. Tillsammans med hennes två nya medarbetare skapar vi förutsättningar för att utveckla vår service, dialog och effektivitet, säger han.

Läs hela undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information
Näringslivschef Jill Stor, 0521-72 13 63
jill.stor@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se