Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-14

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Ny etablering i Wargöns Innovations- och industripark

Näringsmininster Ibrahim Baylan får hjälp med invigningsbandet av Circhems vd Christina Hillforth.

En ny världsledande anläggning i Wargöns Innovations- och industripark invigdes den 14 maj med ministerbesök.

Det är företaget Circhem som invigde sin unika anläggning. Genom sin metod att rena och återanvända lösningsmedel räknar man med att anläggningen i Wargön minskar landets utsläpp av koldioxid med 10 000 ton årligen.

- Vi vill göra stor klimatnytta för framtida generationer. Wargön har ett bra läge i ett område med stora volymer lösningsmedel. Kommunens positiva inställning till miljöföretag var också viktig för vårt val av etableringsplats, säger företagets vd Christina Hillforth.

Känns helt rätt
I och med Circhems nyetablering utvecklas Wargön Innovations- och industripark i just den strategiska inriktning Vänersborgs kommun har avsatt marken för. Ambitionen är att verksamheterna i parken ska driva på omställningen till en mer biobaserad ekonomi.

- Kommunen satsar strategiskt på att etablera hållbara verksamheter här, så den här anläggningen känns väldigt rätt, säger Benny Augustsson, kommunalråd i Vänersborgs kommun.

Bra för jobb och miljö
På plats för att klippa bandet vid invigningen var näringsminister Ibrahim Baylan.

- Vi ska använda ny teknik för att lösa problem som den gamla tekniken skapade. Detta är ett mycket bra exempel på detta, säger Baylan.

- När jag fick inbjudan att komma hit tvekade jag inte. Om vi kan exportera detta är det bra för jobben och för miljön. Sådant gillar jag som näringsminister.

Att satsningen på en industripark med energi, miljö och innovation i centrum ligger rätt i tiden märks inte minst genom det stora intresse som visats från regeringshåll. Ibrahim Baylan är den tredje ministern som på kort tid har besökt den nya industriparken.

Det finns plats för fler
- Vi hoppas att det här bara är början. Wargön Innovations- och industripark är möjligheternas område. Vi erbjuder plats på ett markområde på närmare 228 000 byggklara och flexibla kvadratmeter med ett mycket strategiskt läge och värdefulla resurser, säger kommunens näringslivschef Jill Stor.

Företag som etablerar sig i parken får också möjligheter att utnyttja den teknik och kompetens som finns kopplad till Wargön Innovations test- och demoanläggning. En anläggning som möjliggör produktion av framtidens hållbara material och utvecklas till ett nationellt kunskapscenter.

- Vi ser fram mot att samverka med Circhem som också arbetar med hållbarhetsfokus. Vi hoppas att både de och andra som vill etablera sig i industriparken kan dra nytta av innovationssystemet som vi representerar, säger Martin Wänblom, vd för Innovatum Science Park, huvudman för Wargön Innovation.

Mer information
www.wargoninnovation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.vanersborg.se/wargonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.circhem.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se