Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-09-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborg tappar i årets näringslivsranking

Vänersborgs uppåtgående trend i näringslivsrankingen bröts i år.
- Ett tillfälligt tapp, tror näringslivschef Jill Stor.

Varje år presenterar organisationen Svenskt Näringsliv en ranking för alla Sveriges kommuner. Svaren på frågorna som skickades ut i januari ger en bild av hur det är att driva företag i en kommun, både utifrån vad företagare och politiker anser. Det är alltså en attitydundersökning.

För någon vecka sedan höll Svenskt Näringsliv en dialoglunch ihop med företag, tjänstemän och politiker i Vänersborg. Där presenterade Christina Riksén från Svenskt Näringsliv det samlade omdömet om Vänersborg:

På minussidan: frågor om upphandling, service och information till företagen, dialog med kommunledningen och tillgång till relevant kompetens.

På plussidan: tillgång till vägnät, tåg och flygförbindelser.

Vänersborg har sedan 2012 gått uppåt på Svenskt näringslivs ranking och årets poäng är det tredje högsta sedan mätningarna började. I år inträffade ett hack i den uppåtgående kurvan. Med 3,15 poäng hamnar Vänersborg på plats 260 av landets kommuner. Förra årets placering var 194.

Vid dialoglunchen identifierades flera naturliga orsaker till varför Vänersborg tappar i årets ranking; Kommunalrådsbyte, en näst intill obemannad näringslivsavdelning och uppmärksamheten kring upphandlingen av renoveringen av kommunhuset.

Jill Stor, ny näringslivschef i Vänersborg sedan april månad, tror att det omtag som gjorts i år kommer att visa sig i nästa års enkät.

- Efter en period med delvis vakanta tjänster så är sedan maj månad en ny, fulltalig näringslivsavdelning på plats. Vi är flitigt ute och besöker företagen med syftet att bygga relationer, det ska vara lätt att nå fram till oss med sina frågor. Vi har också startat områdesträffar där vi lyssnar in företagens gemensamma frågor och jobbar brett över förvaltningsgränserna inom kommunen. Varannan vecka har vi lotsmöten där vi tar upp frågor vi fått med oss och återkopplar sen till företagen, säger hon.

Vad gäller bygglov finns det ett gammalt rykte som säger att vi har långa handläggningstider. Kommunen har anställt fler handläggare och lyckats komma tillrätta med mängden ärenden. Lagenligt ska en kommun klara sina bygglovsärenden på 10 veckor.

- Vi har haft bekymmer på bygglovssidan och ser att attityden fortfarande lever kvar. Det har hänt oerhört mycket här och ett genomsnittligt bygglov ligger idag på ca 5,5 vecka när alla handlingar som ska vara inlämnade är på plats, säger Eddie Sandin, t.f. plan- och bygglovschef.

En av frågorna vid dialogmötet var om man kan se några tydliga framgångsfaktorer bland de kommuner som ligger högst på rankingen i Sverige.

- Det gemensamma är att man har samsyn över blockgränserna i politiken och arbetar långsiktigt och målinriktat med näringslivsfrågorna, säger Christina Riksén.

Även politiken lyfter fram det gemensamma arbetet och synen på företagsklimatet i Vänersborg.

-När det gäller näringslivsfrågorna upplever jag att vi har en samsyn över de politiska partierna, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande. Vänersborgs alla tre kommunalråd gör varannan vecka företagsbesök ihop med näringslivsavdelningen och vi tar med oss företagens utmaningar in i vårt fortsatta arbete. För oss är det väldigt viktigt att kommunen är en medspelare och att företagen uppfattar det.

Näringslivsavdelningen har också en egen sida på Facebook där man kommunicerar mycket av det som sker nu med näringslivsarbetet. Även hemsidan är under ombyggnad, för att företagen lättare ska kunna hitta det man söker.

Dialogmötet fångade upp en hel del av om hur man kan bli bättre framöver och det var ett positiva tongångar om framtiden när man skiljdes åt.

-Jag känner att ni är på gång här i Vänersborg, det ska bli väldigt spännande att se nästa års siffor, avslutar Riksén.

Mer information:
Näringslivschef Jill Stor, 0521-72 13 63
jill.stor@vanersborg.se

Läs undersökningen:
www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du näringslivsavdelningens sida på Facebook:
www.facebook.com/naringslivvanersborgskommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se