Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Återblick på näringslivsåret 2019

Nu summerar vi näringslivsåret 2019 i Regionhuvudstaden Vänersborg och känner en stor glädje från vårt första år tillsammans med alla er företagare. För oss har det varit en rivstart sedan vi började arbeta på Näringslivsavdelningen våren 2019. Vi har träffat många företagare och lyssna in utmaningar för att bättre förstå hur vi som kommun kan bidra till förbättring. Internt har vi lärt känna många kompetenta medarbetare, som är engagerade i sitt arbete och tillsammans jobbar vi för att få till ett bättre näringslivsklimat i Vänersborg.

Antal nya företag i Vänersborg

Vi gläder oss åt att det finns en stor framtidstro i Vänersborg och att man vill starta företag här. Under året som gått har 253 st nya bolag registrerats i Vänersborg. Som exempel kan nämnas 81st privata aktiebolag och 114 enskilda firmor förutom andra företagsformer. Vi ser framför allt att inom branscherna bygg och anläggning valde 20 stycken att starta företag i Vänersborg. Tätt därefter följer företag inom företagstjänster och konsultbyråer med varierande inriktning. Vänersborg fick under året 16 st nya sådana företag.

Företagsbesök

Sedan vår avdelning nystartade i maj månad har vi gjort sammanlagt 44 företagsbesök. Många av besöken har alla tre kommunalråd varit med på och vi bjuder också med kollegor från andra kommunala avdelningar för att få en bra kontakt med näringslivet. Även ihop med arbetsförmedlingen, Support Group, Kunskapsförbundet och samordningsförbundet har ett pilotprojekt som kallas 30/30 genomförts. Bara inom detta projekt har 15 stycken företag fått besök. En summering av årets alla företagsbesök som vi har gjort är att det går bra för företagen i Vänersborg. Man vittnar om att man växer och behöver anställa fler, vill bygga ut eller byta till större lokaler, ett högt betyg till våra företagare, som är skickliga och tar ansvar för arbetstillfällen och bidrar till samhällsansvar.

Områdesträffar

Vi har hunnit med att genomföra 3 st områdesträffar, den första i Vargön på Wargön Innovation har följts av Tengrenstorp där Hallstens Transporter var värdar, samt i Brålanda där Nuntorp var platsen och Gröna Klustret också presenterade sig.

Rekryterings- och kompetensförsörjnings kartläggning 2019

Under hösten har Vänersborg kommun tillsammans med Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan Stad, Åmål och Arbetsförmedlingen genomfört en kartläggning av kompetens – och rekryteringsbehovet i respektive kommun. Kartläggningen har genomförts via en digital enkät som gått ut till ett stort antal företag i varje kommun. Kartläggningen är nu avslutad och under hösten har 55 företag i Vänersborg deltagit i undersökningen. Inom kort kommer en kortare sammanfattning att läggas ut på Vänersborgs hemsida och alla som medverkat får den per mail.

FrukostForum

FrukostForum används av många som ett viktigt nätverkstillfälle där man möter många företagare och skaffar sig både kontakter och affärer, något som också bidrar till att många prioriterar att komma. Det gläder oss som arrangör. Under 2019 har FrukostForum genomförts 8 gånger och under hösten satte vi ”all time high” i antal besökare, drygt 140 personer var på plats och lyssande på ”I huvudet på en entreprenör” där Ingemar Ljung från Quality Hotel var en av gästerna.

Vi tackar alla gäster som ställt upp och berättat om sina varierande verksamheter och inspirerat andra företagare: Åsa Torrestad, Dan Grabko, Stefan Leijon, Per Ejerhed, Eva Grennes, Erik Lundborg, Glenn Göte, Malin Karlsson, Mia Dahlén, Kristina Jonäng, Anders Thoresson, Markus Brink, Tina Fredriksson, Josefin Lisnäs, Josefin Ljungqvist och Patrik Dokken. Även tack till våra kommunalråd Benny Augustsson och Gunnar Lidell, som ställt upp och suttit i morgonsoffan under året och berättat om vad kommunen har på gång. Ett speciellt tack till er som var med i det annorlunda Luciatåget också och speciellt till kommunalrådet Bo Carlsson, som utgjorde en förträfflig lucia. Tack också till vår fantastiske konferencier Erik Torstensson samt Folkets Hus i Vänersborg som alltid ställer upp på ett fint sätt. Under våren 2020 har vi följande tillfällen inbokade: 13 februari, 19 mars, 9 april och 14 maj. Varmt välkomna!

Stadskärnearbetet

Inom arbetet för stadskärnan samarbetar vi med Forum Vänersborg och andra förvaltningar som verkar för förvaltning och utveckling av stadskärnan. Flera nya etableringar har tillkommit i stadskärnan tack vare aktiva fastighetsägare och pigga företagare och det är glädjande att se att det uppstår verksamhet och nya arbetstillfällen i lokaler som stått tomma. Det bidrar till att hela Vänersborg känns levande och attraktivt. Turismen i Vänersborg har också ökat med drygt 11 % vilket bidragit till ökad handel och intäkter. Evenemangen är viktiga och hela jubileumsåret har varit bidragande till ökat antal besök och ett rikt innehåll för de boende. Stort tack till alla som varit med och skapat förutsättningar för detta.

Verksamhetsmark

Under året som gått har alla industritomter på Trestad Center sålt slut (någon är fortfarande reserverad) och i princip är alla industritomter på Holmängen också slutsålda, något som innebär fler arbetstillfällen och företagsutveckling i vår kommun. Även på Wargön Industri- och Innovationspark har ny verksamhet startat upp och mark sålts under året även om det fortfarande finns mycket mark kvar här. Arbetet med att ta fram mer industrimark har under året påbörjats ihop med våra kollegor på plan och bygg.

År 2020

Våra förhoppningar om Vänersborgs företagsklimat är höga inför detta år. Vi hoppas ha kunnat vända den svacka som Svenskt näringslivs ranking visade på i höstas och som byggde på enkäten till företagare i början av förra året. För oss är det viktigt att vi har en effektiv process för era ärenden och därför är vår förvaltningsövergripande samverkan prioriterad. Vad gäller bygglov har handläggningstiderna under 2019 förbättrats oerhört. Kommunen har anställt fler och lyckats komma tillrätta med mängden ärenden. Ett bygglov ligger nu på ca 5,5 vecka när alla handlingar som ska vara inlämnade är på plats, något som vi gläder oss åt.

Vi kommer att fortsätta våra områdesträffar i nya områden och även delta i de olika företagsnätverk som finns i Vänersborg, Vargön och Brålanda. Våra företagsbesök fortsätter och önskar ditt företag att vi kommer på besök, hör då av dig till oss på Näringslivsavdelningen. Tfn 0521-72 00 00 eller via mail: naringsliv@vanersborg.se. Vi är också gärna behjälpliga med kontakter vid etableringsförfrågningar.

I slutet av januari står ett tillväxtseminarium ihop med Trollhättans stad och Swedbank för dörren. I februari genomför vi ihop med ALMI ett utbildningstillfälle inom marknadsföring riktat till företag. I april månad går Vänersborgsgalan av stapeln i arenan. Det är ett tillfälle då många träffas och under trivsamma former firar Vänersborgs framgångar. Vid galan kommer vi att lyfta fram och uppmärksamma ett företag som utmärkt sig, något som vi gärna gör.

Följ oss

Följ oss gärna på Facebook: ”Näringsliv Vänersborgs Kommun” där vi nästan dagligen publicerar aktuella händelser, utlysningar eller annat bra som händer inom företagandet i Vänersborg.

Nu önskar vi er alla ett gott 2020!

Jill Stor, Patrik Jatko och Gunbritt Reteike
Vänersborgs Näringslivsavdelning

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se