Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-03-17

Enkät till företagare om covid-19

Enkät till företagare med anledning om Coronaviruset

Covid-19 påverkar vårt lokala näringsliv och företagare vittnar redan om stora utmaningar. Vänersborgs kommuns näringslivsavdelning arbetar nu med att kartlägga mer i detalj hur vårt näringsliv påverkas av den rådande situationen.

Utöver denna kartläggning skapas en strategigrupp, bestående av aktörer som utifrån sina kunskaper och erfarenheter spelar en viktig roll i de åtgärder som kan komma att behöva göras för att stärka och på olika sätt stötta vårt lokala näringsliv.

Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att fylla i enkäten. Det kan hända att du som företagare kommer att få dubbletter av detta då vi försöker nå ut brett genom alla våra kanaler. Det är dock viktigt att du bara svarar en gång.

Vi önskar att du svarar senast torsdag 19/3 kl. 12.00. Detta för att så fort som möjligt få en lokal kartläggning över hur vårt näringsliv påverkas av coronaviruset.

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=868768X218716174X20437

Tack för att du bidrar och hjälper oss med detta arbete.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se