Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-03-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborgs kommun främjar det lokala näringslivet

Nu har vi tagit fram ett åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i Vänersborgs kommun.

Under förra veckan gick näringslivsavdelningarna i Vänersborg och Trollhättan ut med en enkät till näringslivet för att få en samlad bild av läget i företagen med anledning av det pågående virusutbrottet. I fredags när enkätsvaren presenterades samlades också de aktörer som finns i vårt område för att säkerställa att var och en gör det man kan för att stödja företagen i en tuff tid.

Den kris som vi nu ser drabbar inte bara vårt område, utan hela världen. Många insatser är på gång från europeiskt, nationellt och regionalt håll för att minska de ekonomiska konsekvenser som följer av coronaviruset. Kartläggningen av det lokala näringslivet som genomfördes förra veckan syftade till att kunna ta fram underlag för kommunen och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer, som kan bidra till att stärka näringslivet.

- Just nu är det en hel del företag som hör av sig och är oroliga, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun. Vi för detta vidare in i kommunens organisation och sen gäller det att vi samarbetar och hittar lösningar tillsammans i kommunen. Vi följer myndigheternas beslut och uppdaterar vår hemsida kontinuerligt. Vi kommunicerar också genom vår Facebooksida som vi har för näringslivet.

Under tisdagen presenterades ett första åtgärdspaket med näringslivsfrämjande åtgärder för företagen i Vänersborgs kommun.

 1. Startar utesäsongen redan nu
  Kommunen avstår från att ta ut avgift för markupplåtelse gällande uteserveringar och butiker som önskar flytta ut varor under kontrollerade former under tiden mars, april och maj 2020. Polistillstånd krävs fortfarande.
 2. Generösa betalningstider
  Kommunen kommer att ställa ett generöst betalningsvillkor på 90 dagar för kommande fakturor till företag som rör miljö, livsmedel och serveringstillstånd, i form av tillsynsavgifter.
 3. Dialog kring pågående tillstånd- och tillsynsärenden
  Kommunen välkomnar en dialog med de företag som har behov av anpassning under rådande situation.
 4. Stötta handeln och besöksnäringen
  Kommunen uppmuntrar till att stötta de lokala företagen inom främst handel och besöksnäring.
 5. Information till dig som företagare
  På kommunens hemsida och Facebooksida "Näringsliv Vänersborgs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." uppdateras aktuell information till företagare. Vi inför även separat telefontid för frågor rörande näringslivets påverkan av covid-19.
 6. Stöd till föreningslivet
  Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte föreningar för avbokningar, inställda cupper och evenemang. Utbetalda föreningsbidrag oavsett form återkrävs inte heller.

- Våra företag har stora utmaningar just nu och vi vill från kommunens sida hjälpa till på det sätt som kommunen kan nu i ett första skede, säger kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson.

- Vänersborgs kommun får enligt lag inte stödja företagen ekonomiskt. Vårt främsta uppdrag blir istället att samla de olika aktörerna runt företagen, för att alla ska kunna bidra med sin del, för att ge företagen förutsättningar att klara krisen. Det är viktigt att vi nu jobbar tillsammans, kommenterar tf kommundirektör Katrin Siverby

- Vi har haft en imponerande uppslutning och samarbetsvilja från våra företag, det märker vi inte minst på de undersökningar och dialoger som sker med våra företag i denna situation. Nya positiva konstellationer mellan företag och organisationer uppstår, som vi tror är gott även för framtiden. Initiativet med Trollhättans Stad om att skapa en grupp med parter som samverkar för åtgärder visar också på ett styrka i samarbetet för våra två städer, säger Jill Stor.

För mer information, kontakta näringslivschef Jill Stor på telefon 0521-72 13 63.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se