Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Företagare är nöjdare med kommunens service

En årlig mätning av SKR visar att Vänersborg klättrat till plats 95 bland Sveriges kommuner.

Vänersborgs kommun har fått ett sammanlagt NKI på 73. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Den årliga mätningen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, har just presenterats och visar att Vänersborg klättrat från plats 108 till plats 95 i årets mätning bland Sveriges kommuner med ett totalt NKI på 73 (71 år 2018). Mätningen baserar sig på samtal med de företagare som varit i kontakt med kommunen under det gångna året och bygger på hur man tycker att service och bemötande varit. Ett så kallat NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) kommer då fram, där 100 är högst, snittet i Sverige är 73. Det är sex områden som mäts: bygg, mark, miljö, livsmedel, servering och brandskydd.

-Under det gångna året har vi arbetat mycket med att utveckla det interna samarbetet för att snabba upp processerna och ge bra bemötande, något som nu ger resultat, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun. Vi har bland annat en kommunal lotsgrupp, där alla förvaltningar som arbetar med företagande finns med. Där fångar vi upp frågor och jobbar tillsammans med näringslivet, något som jag tror har bidragit och som kommer att bidra ytterligare framöver, tillägger Jill.

Vänersborg på femte plats i Sverige inom servering

Inom både brand och servering ligger Vänersborg redan sedan tidigare högt men har lyckats höja sig ännu mer. Brand har för andra året i rad ett NKI på 85 och servering har höjt sig från 77 till 90, vilket har gett Vänersborg en femte plats i Sverige inom området servering.

Bygg och miljö ökar stadigt

Även bygg och miljö har ökat och ligger på 67 respektive 72 i NKI. För miljö innebär det en 56:e plats i Sverige.

-Det känns roligt att det går åt rätt håll och att vi nu får lite bevis på det. Vi har arbetat systematiskt med att snabba upp handläggandetiderna och vi försöker så långt det är möjligt att hjälpa företagen med deras önskemål och utmaningar, säger Annika Karlsson, ny plan och bygglovschef på Vänersborgs Kommun.

Sammanfattning

Inom området mark har det varit för få svar och därför räknas det inte in i statistiken. Trots det har Vänersborg fått ett sammanlagt NKI på 73. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Nedan är de områden som finns med i mätningen. Siffrorna inom parentes är för 2018.

  • Bygg, 67 (60)
  • Mark, - (76)
  • Miljö, 70 (69)
  • Livsmedel, 71 (79)
  • Servering, 90 (77)
  • Brand, 85 (85)

Läs hela undersökningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Jill Stor
Näringslivschef
Tel. 0521-72 13 63
E-post: jill.stor@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se