Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-07-02

Nya föreskrifter för serveringsställen

Viktig information till dig som driver ett serveringsställe

Ny lag och föreskrifter för serveringsställen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft 1 juli och upphör att gälla vid utgången av 2020. Lagen innebär att du som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. En ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten kopplad till lagen träder i kraft den 7 juli.

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att

- möblera om eller på annat sätt skapa utrymme - markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra - begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället - använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel.

Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

- Information om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

- Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

- Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.


Vad innebär serveringsställe

Med serveringsställe avses i den nya lagen en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.


Vad innebär serveringsställe där det bedrivs näringsverksamhet?

Ordet näringsverksamhet innebär att syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst.

En ideell organisation som till exempel serverar gratis mat och dryck till människor i hemlöshet omfattas inte av lagen. De inrättningar som inte serverar mat och dryck till allmänheten utan enbart till en på förhand bestämd krets människor som deltar i en verksamhet som är knuten till inrättningen, till exempel personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte heller av lagen.

Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis vissa glasskiosker, matvagnar och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord.

Här hittar du mer information om den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen: och den nya föreskriften

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKR - Sveriges kommuner och Regionerlänk till annan webbplats

Håll avståndsskylt för nedladdning

För serveringsställen, besöksnäring, handel etc. som inte omfattas av lagen

För de serveringsställen och andra verksamheter inom besöksnäring och handel som inte omfattas av den nya tillfälliga lagen gäller även fortsättningsvis Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd mot allmän trängsel. Den som bedriver affärsverksamhet har ett ansvar att se till att kunder kan uppfylla de föreskrifter som finns mot allmän trängsel och ska också övervaka att trängsel motverkas. Detta gäller även om kunden själv har ett ansvar att se till att motverka trängsel.

Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.länk till annan webbplats

Kampanjmaterial för dig som bedriver serveringsställe eller verksamhet inom besöksnäringen

För att underlätta för dig som har serveringsställe eller annan verksamhet inom besöksnäringen så kan du fritt ladda ner material i form av affischer, bordspratare, illustrationer och en animation. Syftet med kampanjmaterialet är att skapa trygghet för både besökare, näringsidkare och anställda samt att underlätta för dig som näringsidkare.

Du hittar materialet här: Kampanjmaterial till besöksnäringen för nedladdninglänk till annan webbplats

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se