Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-09-23

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Näringslivet tycker till om företagsklimatet

Svensk Näringsliv presentade resultaten för företagare, tjänsteperson i kommunen och politiker.

Vänersborg hamnar på plats 266 i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av företagsklimatet i kommunen.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkät till sina medlemmar som sen resulterar i en ranking där kommunerna i Sverige jämförs. I början på året skickades enkäten till 200 av Vänersborgs runt 4 000 företagare i Vänersborg, varav 98 svarade. Resultatet av årets undersökning visar på en något lägre helhetsbetyg. Vänersborg ramlar ner en bit i rankingen, från plats 260 förra året till 266 i år.

Insikt – från Sveriges Kommuner och regioner
Flera undersökningar görs varje år. Insikt är en enkät som Sveriges Kommuner och Regioner står bakom. Där genomförs en uppföljning hos de företag som haft kontakt med kommunens myndighetsutövning det senaste året. I denna undersökning ligger Vänersborg år 2020 på rikssnittet och har under flera år förbättrat sitt resultat.

Rankingen från Svenskt Näringsliv
Mätningen är en attitydundersökning och mäter bland annat det upplevda företagsklimatet, myndighetsutövning och förutsättningar för företagande utifrån olika parametrar.

Många olika möten
Möten med näringslivet sker idag på många olika sätt: företagsbesök, dialogforum, FrukostForum, seminarier, områdesträffar, nätverk, hemsida och sociala medier.

Lättare att följa det vi gör
Näringslivsavdelningen har redan påbörjade åtgärder för att stärka företagsklimatet i Vänersborgs kommun. En viktig del är information och dialog, där Vänersborgs kommun så sent som i somras upphandlat ett mediaverktyg där man enkelt kan lägga ut pressmeddelanden om allt som händer i vår kommun.
- Det är väldigt mycket bra som görs men vi har saknat ett kommunikationsverktyg att kunna berätta det med, säger Jill Stor, näringslivschef på Vänersborgs kommun. Vi har tidigare lagt ut pressmeddelanden på vår hemsida och mailat ut informationen men nu kan istället journalister och andra följa oss.

Varumärke och besöksnäring
Arbetet med varumärket har startat, något som varit efterlängtat och saknat. Det arbetet ska vara klart våren 2021. Tack vare det har också arbetet med besöksnäringsstrategin tagit fart, något som företagen verksamma inom besöksnäringen saknat.

Snabba bygglov
Attityder tar däremot längre tid att arbeta med. Det finns fortfarande kvar en uppfattning av att det tar väldigt lång tid att få bygglov, men att det nu tar ca 5 veckor i genomsnitt än lagstadgade 10 veckor är något Vänersborgs kommun kan vara stolta över.

Företagandet är viktigt
- Företagandet är viktigt i Vänersborg. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och vi behöver skapa samsyn och identifiera riktade insatser, säger Jill stor. Under det år vi arbetat på näringslivsavdelningen har vi identifierat flera viktiga processer och är redan igång med många av dem. Det ska vara lätt att göra rätt, och då behöver vi ha ett arbetssätt som ger rätt förutsättningar.
- Genomlysningen av Vänersborgs kommun som gjordes nyligen, identifierade att näringslivsarbetet behöver vara ett fokusområde inom alla förvaltningar, säger kommundirektör Lena Tegenfelt.

Pekar åt rätt håll
Onsdagen den 23 september presenterade Rudolf Antoni, regionchef från Svensk Näringsliv, resultaten för företagare, tjänsteperson i kommunen och politiker.
- Jag blir glad när jag ser listan över åtgärder som ni har vidtagit och som är på gång. Det är mycket som pekar åt rätt håll, men man ska veta att det tar tid att ändra attityder, sa han.
Sedan delade man upp sig i grupper och diskuterade vad man kan göra för att förbättra resultaten.

Här hittar du undersökningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se