Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-12-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunal upphandling diskuterades av Näringslivsrådet

Näringslivsrådet träffades digitalt och diskuterade kommunal upphandling. Bilden är från en tidigare träff.

Under måndagen den 7 december träffades Näringslivsrådet i Vänersborg digitalt. I näringslivsrådet finns representation från kommunledning, förvaltningar, branschorganisationer och företagarföreningar i hela Vänersborg. Som ledamot i näringslivsrådet sitter man på ett mandat och representerar fler företag, inte bara sitt eget. Genom Näringslivsrådet kan kommunen och näringslivsavdelningen snabbt scanna av många företags uppfattningar vid samma tillfälle i respektive fråga.

Denna kväll var det kommunens upphandling som diskuterades. Varje år genomför organisationen Svenskt Näringsliv en undersökning om företagsklimatet i Sverige. Vänersborg ligger långt ner i denna ranking och nu jobbar näringslivsavdelningen fokuserat med att stärka upp arbetet och dialogen mellan kommun och näringsliv. Ett av områdena som mäts i undersökningen är attityden till kommunernas upphandling.

Just området kommunal upphandling är ett område som många kommuner får ett sämre resultat på i undersökningen. Det är ett stort och svårt område med många lagar och regler att förhålla sig till. I Vänersborg har näringslivsavdelningen och upphandlingsavdelningen krokat arm för att identifiera vad man kan bli bättre på.

-Upphandling är reglerat av upphandlingslagarna. Förutom att hushålla med skattebetalarnas pengar så måste vi ta Miljö- Social- och Arbetsrättsliga hänsyn i våra upphandlingar, säger Lars Nellbro som är kommunens upphandlingschef. Han välkomnar arbetet och att företagen tar sig tid att bidra med tankar och idéer.

 

Enkätsvar
Jill Stor, näringslivschef berättade att näringslivsavdelningen under oktober och november tillsammans med upphandlingsavdelningen, har gjort en enkät där företagen har kunnat svara på frågor om hur man tycker att kommunens upphandling fungerar och utifrån sina egna erfarenheter ge förslag på förbättringsåtgärder.

Några av förslagen som kommit in är att skapa upphandlingar som är mindre omfattande, det vill säga dela upp större upphandlingar, som man normalt sätt kanske gör för att hålla nere kostnaderna. Detta skulle göra att mindre företag lättare kan komma in med anbud och det behöver inte bli dyrare menar man.

Det har också framkommit att företagen har svårt att hitta aktuella upphandlingar och saknar information om när det kommer ut upphandlingar som kan vara aktuella för det egna företaget att lämna anbud på.

 

Bra dialog med Näringslivsrådet
Under kvällens gruppdiskussion uppkom ett antal förbättringsförslag och inviter till samarbete. Under nästa år föreslås bland annat att tydligare informera om vilka upphandlingar som är aktuella, men också, när pandemin avtar, fysisk information och utbildning i upphandlingslagarna och hur man lämnar in anbud. Upphandlingschefen bekräftade också att man börjat jobba med att titta vilka upphandlingar som kan delas upp i mindre upphandlingar.

Information om aktuella upphandlingar har redan flyttats fram till kommunens förstasida i ett led att möta företagens önskan om att lättare hitta pågående upphandlingar. Man har också lagt ut en mycket bra film på hemsidan, som visar hur man gör för att lägga ett anbud, berättade Lars Nellbro.

Företagsföreningarna i Näringslivsrådet uppmanade också kommunen att använda deras kontaktnät till företagen för att stämma av det fortsatta arbetet, något som ömsesidigt besvarades av Lars Nellbro, upphandlingschef. Företag är alltid välkomna att kontakta upphandlingsavdelningen för avstämning, något som bådar gott för det kommande arbetet.

 

-Vår ambition är, säger Jill Stor och Lars Nellbro, att informera och medverka till att fler lokala företag lägger anbud. Det har blivit tydligt att man efterfrågar information, utbildningsträffar och ber kommunen att titta över storleken på upphandlingar. Vi kommer arbeta nära varandra och lyssna in om det behövs ytterligare insatser att göra längre fram. Vi träffar kontinuerligt företagare i Vänersborg vilket gör att vi kan följa frågan även fortsättningsvis.

Har man missat enkäten och känner att man vill bidra med någon information kring upphandling är man välkommen att kontakta näringslivsavdelningen.

För mer information, kontakta Jill Stor, näringslivschef Vänersborgs kommun, tfn 0521-72 16 63

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se