Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-04-22

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Företagare är nöjdare - för tredje året i rad

Frukt och grönsaker

Företagen i Vänersborg är nöjda med kommunens service. Det visar en servicemätning gjord av Sveriges kommuner och regioner. Vänersborg ökar för tredje året i rad.

Mätningen sker i enkätform eller med telefonsamtal med de företagare som varit i kontakt med kommunen under det gångna året och bygger på hur företagen tycker att service och bemötandet varit. Ett så kallat NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) kommer då fram, där 100 är högst, snittet i Sverige är 74. Det är sex områden som mäts: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandskydd.

Vänersborgs kommun har ökat NKI från 71 (2018), 73 (2019) till 74 (2020) och hamnar på plats 90 bland Sveriges kommuner.

Jill Stor, näringslivschefi Vänersborgs kommun, är glad över att svarsfrekvensen är fortsatt hög och att många engagerar sig.

- Vi jämför oss såklart med andra kommuner för lära oss kring hur de arbetar framgångsrikt. Men för oss är jämförelsen med oss själva viktig, för att följa den utveckling vi åstadkommer. Det är en viktig indikator för kvalitetsmätning och vår ambition är att Vänersborg ska ligga över riksgenomsnittet. Genom att erbjuda bra service till våra företagare lever vi upp till mottot att det ska vara lätt att göra rätt, säger Jill.

Miljö och livsmedel ökar mest
Det område som ökat mest är miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll där vi får högst resultat i nöjdhet med bemötandet och attityden.

-Det är något som vi arbetat med frekvent på avdelningen under året och något vi inom personalen talar om återkommande, säger David Tengberg, miljö- och hälsoskyddschef.

- Vi längtar efter de personliga mötena igen med företagarna där man kan träffas i fysisk form, säger Eddie Sandin t.f. chef för miljö- och byggnadsförvaltningen och Jill Stor, näringslivschef, instämmer till fullo.

Inom brandskydd ligger Vänersborg redan sedan tidigare högt men har lyckats höja sig ännu mer från 85 under 2019 till 88 för 2020.

Sammanfattning
Vänersborg fått ett sammanlagt NKI på 74. Ett värde mellan 70 och 80 räknas som högt.

Nedan är de områden som finns med i mätningen. Siffrorna inom parentes är för 2019.

Bygg, 65 (67)
Mark, 68 (-)
Miljö, 80 (72)
Livsmedel, 78 (71)
Servering, 60 (90)
Brand, 88 (85)

Här hittar du undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Jill Stor
Näringslivschef

Telefon:
0521-72 13 63

E-post myndigheten:
jill.stor@vanersborg.se