Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-07-09

Fokuserat näringslivsarbete under våren ger framtidstro

Framtidstron ökar för Vänersborg

Näringslivsarbetet i Vänersborg har den här våren och försommaren präglats av många möjligheter som tagits, många processer som inletts, många processer som fördjupats och många företagskontakter av olika slag. Vi ser bland annat en ökande efterfrågan efter lokaler och mark, något som gläder oss och visar att man tror på Vänersborg framöver. Plan- & bygglovsenheten har många ärenden och det byggs och planeras som det inte gjorts på många år. Man har en framtidstro på Vänersborg.

Näringslivsrådet
Näringslivsrådet i Vänersborg är Näringslivsavdelningens förlängda arm ut i näringslivet där varje ledamot representerar företagarorganisationer, politiker eller kommunala förvaltningar. Under våren har man träffats 4 gånger där varje träff haft eget f
Under våren har vi haft ett par fokusområden för ökat företagsklimat och först ut var upphandling, där också en enkät skickades ut till näringslivet med frågan om hur man upplever upphandling i Vänersborgs Kommun. Resultatet blev att man tyckte det var för stora upphandlingar och att det var svårt att hitta aktuella upphandlingar. Upphandlingsavdelningen var med i arbetet och genom workshopsarbete med näringslivsrådet kom det också fram många bra idéer till förbättringar. Vissa förslag åtgärdades direkt som till exempel direktlänk från kommunens förstasida till aktuella upphandlingar. Vi informerar numera regelbundet från kommunens facebooksidor med länkar till aktuella upphandlingar, film med instruktion om hur man gör för att svara på en upphandling. Även vissa upphandlingar har kunnat brytas ner till mindre och har lagts ut under våren med resultatet att fler vänerborgsföretag kunnat lägga anbud och vunnit upphandlingar. Vi kommer att arbeta vidare under hösten och tillsammans med Upphandlingsavdelningen kommer vi att fortsätta det gemensamma arbetet.

Brott mot företagare är också något som vi lyft upp och arbetat mycket med under våren. Under februari månad arrangerades ett FrukostForum tillsammans med Företagarna i Vänersborg och Företagarna Riks. Vi gjorde ytterligare en enkätundersökning bland våra företag för att få en samlad bild av hela kommunen och om vilka typer av brott sker och hur man upplever det i Vänersborg. Nationellt vittnades om en ganska dyster bild där vart femte företag har utsatts så illa av brott att man funderar på att lägga ner sitt företag, det är därför oerhört viktigt att vi arbetar offensivt i Vänersborg med detta. Näringslivsrådet fick engagera sina företagare även i denna fråga och vid ett gemensamt möte fanns representanter med från både Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Företagarna med, alla hade nyligen genomfört undersökningar bland sina medlemmar, varför det finns ett mycket gott underlag. Både säkerhetssamordnare, kommunpolis, regionpolis, länsstyrelsen och regionala företrädare fanns med från de olika organisationerna, varpå en mycket bra diskussion med bra förslag framkom. Ett av förslagen som också kommer att genomföras är att även företagen ska omfattas av medborgarlöftet i Vänersborg framöver. När vi kan komma ut och arrangera områdesträffar igen är en intention också att se om vi kan skapa grannsamverkan på industriområdena. Med hjälp av pengarna från Tillväxtverket kommer vi under sensommaren att genomföra en trygghetsanalys för stadskärnan som ger oss en bra överblick över vad som behöver åtgärdas för att kunna arbeta vidare med säkerhetsfrågor, trygghet och attraktion, som skapas i just den ordningen.

-För oss som kommun är det viktigt att vi skapar bästa förutsättningar för näringslivet att verka i vår kommun, just därför är service och bemötande vårt nästa fokusområde för ökat företagsklimat som vi startar upp efter sommaren, säger Jill Stor Näringslivschef. Vi tycker att det arbetssätt som vi satt under våren med fokus på olika områden har gett ett gott resultat och vi vill fortsätta att arbeta tillsammans.

Platsutveckling
Under vintern skickades en ansökan in till Tillväxtverket om att få medel till Platsutveckling. Glädjen var stor när Vänersborg fick 2 250 000 kronor beviljade i slutet av mars och sedan dess leder vi arbetet med att utveckla nya arbetssätt i en bred samverkan mellan kommun, näringsliv, organisationer och civilsamhälle. Styrgruppen leds av vår kommundirektör Lena Tegenfeldt, vilket också ger arbetet legitimitet och långsiktighet, även om Tillväxtverkets medel är slut i april 2022. Under våren har det varit ett omfattande arbete att starta upp alla tretton projektaktiviteter, som ska genomföras inom projektet men också samtidigt hitta metoder och arbetssätt för ett långsiktigt arbete. Detta arbete kommer pågå under hela hösten och under nästa vår.

Andra frågor som lyfts har varit arbetet Varumärkesarbetet som vi också arbetat intensivt med under året. I höst planeras arbetet vara klart och antas då av fullmäktige. Genom att skapa ett gemensamt platsvarumärke för Vänersborg får vi något gemensamt att kommunicera för turism och besöksnäring, vid etablering av företag, för inflyttning och för våra invånarna att vara stolta över.

Vi blickar framåt
Efter över ett år med pandemi, vågar vi försiktigt se ljuset i tunneln. Pandemin har slagit olika hårt mot olika typer av företag och branscher, för vissa har pandemin skapat nya möjligheter medan för andra så har det handlat om att försöka överleva. Vi ser nu på en ökad efterfrågan av kompetens igen, och det är en av de frågor som vi just nu har projekt kopplade till. Mer information om pågående projekt finns att läsa på vår webbsida. Vi blickar nu fram emot en intensiv höst där vi hoppas få kunna genomföra FrukostForum och ge företagen en mötesplats att nätverka igen. Nu i höst drar vi på Näringslivsavdelningen även i gång de fysiska företagsbesöken, som vi längtat efter. Där besöker vi och kommunalråden regelbundet varierande typer av företag i vår kommun, och vi kommer arbeta för att ännu fler tjänstepersoner får möjlighet att träffa näringslivet i deras verksamheter.

Under vecka 42 genomför Vänersborgs kommun en Hållbarhetsvecka, där näringsliv, organisationer och civilsamhället bjuds in till att delta men även arrangera egna aktiviteter.

-Vi har plats för fler företag som vill vara med och skapa en egen hållbarhetsaktivitet under veckan, säger Jill Stor näringslivschef. Det är ett bra tillfälle att synliggöra företagets produkter och tjänster, lokaler samt hur man är en attraktiv arbetsgivare. Kontakta gärna oss på Näringslivsavdelningen för mer information.

Näringslivsavdelningen kommer även arrangera en kostnadsfri aktivitet kring hållbar affärsutveckling, som riktar sig till det lokala näringslivet. Håll utkik i våra kanaler för mer information i höst.

Nu återstår det att önska er alla en riktigt fin sommar och på återseende i höst.

Näringslivsavdelningen Vänersborgs kommun

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se