Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-22

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vänersborg vänder uppåt i Svenskt Näringslivs ranking

Vänersborg klättrar 13 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking.

Nu vänder Vänersborg uppåt i Svenskt Näringslivs ranking. Vänersborg hamnar på plats 253 i Svenskt Näringslivs attitydundersökning av företagsklimatet i kommunen och klättrar 13 placeringar.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkät till sina medlemmar som sen resulterar i en ranking där kommunerna i Sverige jämförs. I början på året skickades enkäten till ca 200 av Vänersborgs runt 3 500 företagare i Vänersborg. Mätningen är en attitydundersökning och mäter bland annat det upplevda företagsklimatet, myndighetsutövning och förutsättningar för företagande utifrån olika parametrar. Resultatet av årets undersökning visar på en något bättre helhetsbetyg. Vänersborg går från plats 266 förra året till plats 253 i år.

Fokuserat näringslivsarbete
Vänersborg har legat på en blygsam plats i flera år och därför har ett fokuserat arbete dragit igång för att bättra på företagsklimatet. Det ska vara lätt att göra rätt. Sedan förra hösten har kommunen arbetat fokuserat ihop med Näringslivsrådet och Svenskt Näringsliv inom områdena ”Upphandling” och ”Brott mot företagare”. Näringslivsavdelningen har skickat ut enkäter till näringslivet, haft FrukostForum där fokusområdena lyfts upp och diskuterats. Experter och organisationer har bjudits in för att lära och stödja i arbetet om att bli bättre. Inom till exempel upphandling var signalerna tydliga; upphandlingarna var för stora och det var svårt att hitta vilka upphandlingar som publicerades. Effekterna har under våren blivit att man på upphandlingsavdelningen delat på fler upphandlingar och att fler lokala företagare nu lägger anbud och också får upphandlingarna, vilket är ett positivt resultat.

Området ”Brott mot företagare” lyftes under våren. En enkät skickades ut till företagen för att få en bild hur drabbade företagen i Vänersborg är. På näringslivsrådet lyftes frågan vid flera tillfällen och det var ett stort intresse från flera parter att medverka, både polis, säkerhetssamordnare, Fastighetsägarnas riksorganisation, Länsstyrelsen och Svenskt Näringsliv var delaktiga i diskussionerna. Vänersborgs kommun genomför just nu en testbädd ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige inom projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg. Statistikinsamling, djupintervjuer och besiktning av Vänersborgs centrum har just gjorts och en trygghetsanalys är klar inom kort som kopplas till medborgarlöftet och BRÅ för att bättre få en helhet på arbetet.

Under hösten kommer även arbetet med området ”Skola-näringsliv” att dra i gång och lite senare ”Service och bemötande”, båda områdena är angelägna och viktiga för ett stärkt företagsklimat.

Många olika möten stärker gemenskapen
Nu i september har de efterlängtade företagsbesöken kommit i gång, där kommunens tre kommunalråd ihop med Näringslivsavdelningen och andra förvaltningsrepresentanter besöker företag för att lära mer och få en direktkanal in i kommunen. Vi arbetar med tillgänglighet och närhet, det ska vara lätt att nå kommunen. Möten med näringslivet i Vänersborg sker på många andra sätt: företagsbesök, dialogforum, FrukostForum, seminarier, områdesträffar, nätverk, hemsida och sociala medier. Även under pandemin har kommunen haft många företagskontakter då många passat på att bygga ut eller söka hjälp och stöd genom företagsakut och annat.

Näringslivsavdelningen kommer fortsätta redan påbörjade åtgärder för att stärka företagsklimatet i Vänersborgs kommun. En viktig del är information och dialog, där Vänersborgs kommun har ett pressrum där man kan följa nyheterna som skrivs.

Företagandet är viktigt för Vänersborgs kommun
-Företagandet är viktigt i Vänersborg. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och vi behöver skapa samsyn. Under de år vi arbetat på näringslivsavdelningen har vi identifierat flera viktiga processer och är redan igång med många av dem. Det ska vara lätt att göra rätt, och då behöver vi ha ett arbetssätt som ger rätt förutsättningar, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun.

-Ett starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens utveckling därför är näringslivsfrågorna ett gemensamt fokusområde för hela kommunorganisationen, säger kommundirektör Lena Tegenfeldt.

Onsdagen den 22 september kl 9.00 presenterades årets ranking från Svensk Näringsliv och den 4 oktober bjuder Svenskt Näringsliv och Vänersborgs kommun in till ett samtal om företagsklimatet på Villa Hehrne.

-Det är glädjande att se att Vänersborg även i år tar ett litet steg uppåt i vår ranking, även om det är från låga nivåer. Jag vet att kommunen genomför flera satsningar inom områden som är viktiga för de lokala företagen så som Brott och otrygghet, kompetensförsörjning, upphandling och service och bemötande. För att få full effekt av dessa satsningar är det är dock viktigt med en förankring och delaktighet i hela kommunorganisationen, säger Susann Haggren, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Fyrbodal

För mer information, kontakta Jill Stor, näringslivschef på telefonnummer 0521-72 13 63

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se