Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vi-projektet, kraftsamling för unga som varken arbetar eller studerar

Arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun samverkar i en kraftsamling för unga som varken arbetar eller studerar i vår kommun.

Antalet "uvas" ökar i Västra Götaland. Förkortningen uvas står för unga som varken arbetar eller studerar. Att stå utanför samhällets traditionella sysselsättningar kan vara väldigt påfrestande för individen. Samhället å sin sida går miste om de kunskaper och de personliga resurser som ungdomarna besitter.

Vi-projektet arbetar med de faktorer som sätter käppar i hjulet för att uvas potential ska kunna komma till sin fulla rätt. Vi vill i samråd med ungdomarna förbättra förutsättningarna för att unga utan sysselsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden, få bättre hälsa samt känna makt över sin framtid.

Vi-projektet ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden. Samverkande i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet samt 19 kommuner. Målet är att nå 1 000 unga under de två år som projektet varar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se