Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-01-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Unik utbildningsinsats inom gränsöverskridande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

En unik utbildningsinsats i Sverige inom gränsöverskridande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genomförs just nu i Vänersborg.

I förra veckan samlades drygt ett 70-tal personer till en gemensam digital utbildning i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Vänersborg. Det är ett viktigt arbete som nu påbörjats för att så många som möjligt ska få samma kunskap och kunna samverka brett. Frågan hur man arbetar för att minska brott och öka tryggheten är viktig för Vänersborg precis som i många andra kommuner i Sverige.

-Näringslivsavdelningen i Vänersborg har haft fokus på frågan under hela 2021 och arbetat nära både företagarorganisationer, säkerhetssamordnaren i kommunen och polisen. Det är en viktig fråga för vårt företagsklimat, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun.

Det var i samband med ett FrukostForum i början av 2021 som Företagarna i Vänersborg var med och lyfte fram problematiken med brottsligheten mot företagen både på lokal och nationell nivå. Frågan har aktualiserats vid flera tillfällen i Näringslivsrådet sedan dess där även brottsförebyggande undersökningar gjorda av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Fastighetsägarnas organisation presenterats.

Hållbar platsutveckling Vänersborg
I mars förra året fick Vänersborg 2,2 miljoner till platsutveckling av Tillväxtverket. När projektet skrevs fram var det naturligt att en av de tretton olika projektaktiviteter som man fick pengar till skulle handla just om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Under hösten gjorde man en trygghetsanalys i Vänersborg baserad på både djupintervjuer, statistik och platsbesök. Under våren genomförs en digital utbildning i fyra delar och Stiftelsen Tryggare Sverige står för båda insatserna. Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner och politiker i kommunen, fastighetsägare, handlare med flera och syftet är att få en förståelse för varandras verksamheter och skapa en säker, trygg och attraktiv plats. Utbildningen omfattar fyra tillfällen och innehåller Situationell brottsprevention, Trygghetsskapande stadsplanering, Platssamverkan och Placemaking.

-Utbildningen ligger väl i linje med förberedelser inför kommande lagstiftning som föreslås av regeringen, där kommunerna blir skyldiga att leda och samordna det brottsförebyggande arbetet ihop med andra aktörer, säger Per Edensvärd, säkerhetssamordnare i Vänersborgs kommun.

-Jag är mycket stolt och glad över att vi fått möjlighet att genomföra utbildningen och att så många prioriterat att vara med. Vänersborgs kommun tar frågan med det brottsförebyggande arbetet på största allvar, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi vill kunna utveckla trygga och attraktiva platser tillsammans och då måste vi lära oss varandras utmaningar för att kunna hjälpas åt.

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar brett över hela Sverige och arbetet bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privata och offentliga aktörer i nya former av samverkan och i nya roller inom samverkan. Stiftelsens verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv. När kontakter togs från Vänersborgs näringslivsavdelning var man snabb på att vara med.

-Mot bakgrund av den lagstiftning som kommer ge kommuner skyldighet att arbeta brottsförebyggande är det viktigt att göra ett kunskapslyft. Vänersborgs kommun är landets första kommun som genomför en sådan bred satsning på att öka kunskapen inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige

Projektet Hållbar platsutveckling pågår till och med april 2022 men arbetet med platsutveckling kommer att fortsätta inom kommunens ordinarie verksamhet och med nya arbetssätt.

För mer information, kontakta näringslivschef Jill Stor, tfn 0521-72 13 63.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se