Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-21

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Rejäl ökning av nöjda företagare i Vänersborg – högsta resultatet på 10 år

Företagen i Vänersborgs kommun är mer nöjda med kommunens service än på tio år visar en ny servicemätning, Insikt, gjord av Sveriges kommuner och regioner.

Företagen i Vänersborgs kommun är mer nöjda med kommunens service än på tio år visar en ny servicemätning, Insikt, gjord av Sveriges kommuner och regioner. Ett så kallat NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) kommer fram där 100 är högst. Snittet i Sverige för mätåret 2021 är ett NKI på 74 och Vänersborg har ett NKI på 76, vilket innebär att man klättrar sjutton placeringar på rankinglistan över Sveriges kommuner och hamnar på plats 73 jämfört med år 2020 då man låg på plats 90.

Det är kommunernas myndighetsutövning kopplad till service och bemötande som mäts och mätningen görs återkommande genom en enkät som skickas till de företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Ett värde mellan70 och 80 räknas som högt. Det har sedan 2018 varit en uppåtgående trend, från index 71, men sett från 2012 så har resultatet gått från 64 till 76. Det är alltså det bästa resultatet på 10 år.

Inom Vänersborgs kommun finns olika samverkansformer för näringslivsfrågor, där frågor från denna mätning är central. Näringslivsrådet träffas månadsvis och består av representanter från företagarorganisationer och kommunen. Internt finns en lotsgrupp där förvaltningar möts regelbundet. Inom projektet Hållbar platsutveckling har dessutom flera nya arbetsområden skapats för det långsiktiga arbetet för utveckling av näringslivet.

- Vi arbetar mycket målmedvetet och ihop med våra kollegor för att stärka varandra och vårt arbetssätt med företagsfrågorna. Vi vill att det ska vara enkelt att driva företag och göra det på rätt sätt i Vänersborgs kommun. Vi ser nu att arbetssättet ger resultat och dessutom det bästa resultat på tio år, säger en nöjd och glad Jill Stor, näringslivschef.

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande är också otroligt glad över resultatet.
-Det gläder oss verkligen att Vänersborg klättrar i undersökningen som Sveriges kommuner och regioner årligen gör. Vi har arbetat mycket hårt de senaste åren för att företagen ska känna att vi finns där för dem, både politiskt och på tjänstemannanivå. Jag känner mig stolt över resultatet, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande.

Lena Tegenfeldt, Vänersborgs kommundirektör gläds också åt resultatet.
-En konstruktiv och levande dialog inom våra nätverk med företagarna har lett till konkreta handlingsplaner för oss att arbeta utifrån. Ett arbete som vi gjort tillsammans och oerhört glädjande att det också speglas positivt i årets resultat. Jag ser fram emot fortsatt arbete för att ytterligare stärka hållbara relationer med vårt näringsliv, likväl som i arbetet med att attrahera nya etableringar.

Nedan är de områden som finns med i mätningen. Siffrorna inom parentes är för 2020.

Bygg, 65 (65)
Mark, 71 (68)
Miljö, 70 (80)
Livsmedel, 84 (78)
Servering, 84 (60)
Brand, 82 (88)

Här finns undersökningen:
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/insikt.6696.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns länk till öppen jämförelse:
https://skr.se/download/18.24f89a54180193cef705ab9e/1650446051230/%C3%96J%20F%C3%B6retagsklimat%202021%20Tabeller%20TA.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta näringslivschef Jill Stor på telefon: 0521-72 13 63

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se