Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-04-26

Kartläggning av brottslighet och otrygghet inom näringslivet i Vänersborg

Som en del i samverkan kring det brottsförebyggande arbetet i Vänersborg följer vi nu upp förgående års enkätundersökning för att få en tydlig lägesbild kring hur brottslighet mot företag ser ut inom Vänersborgs kommun.

Resultatet kommer användas bland annat som underlag för samtal med representanterna i Näringslivsrådet och arbetsområde tryggmiljö kring vårt fortsatta arbete med att öka tryggheten för våra företagare ytterligare.

Vi är mycket tacksamma om du har möjligheter att besvara undersökningen som består av 11 till 12 frågor. Dina svar är viktiga för oss i vårt fortsatta trygghetsskapande arbete som vi arbetar med tillsammans med polis och våra företagarföreningar.

Till enkäten Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se