Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-28

Nyhetsbrev från Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen - bakre raden från vänster Gunbritt Reteike, Jill Stor och Patrik Jatko. Sittande: Stefan Leijon och Sandra Björkstrand.

Näringslivsavdelningen - bakre raden från vänster Gunbritt Reteike, Jill Stor och Patrik Jatko. Sittande: Stefan Leijon och Sandra Björkstrand.

Läs senaste nyhetsbrev från Näringslivsavdelningen från juni 2022.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se