Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Taxan för utflyttning av varor utanför butikerna försvinner

Nu blir det enklare för butiker att flytta ut varor i Vänersborg

Vänersborgs ska bli tryggare och mer attraktivt! Vänersborgs kommun tar därför bort avgifterna för butiker att flytta ut sina varukorgar utanför butikerna den 1 januari 2023 Även kostnader för trottoarpratare tas bort.

Under delar av pandemin tog kommunen tillfälligt bort avgifter för butikerna att flytta ut sina varor för att hjälpa företagarna under den svåra tiden och så gjorde också många andra kommuner. Utmaningarna i Sveriges stadskärnor är dock fortfarande stora, med fortsatt strukturomställning där handeln har det fortsatt tufft och där det gäller att attrahera nya butiker. Vänersborg tar från och med årsskiftet bort avgifter för varuställ och gatupratare permanent, som ett led i att förbättra möjligheterna för stadskärnan att upplevas ner attraktiv och trygg.

-Det är ett steg som vi som kommun kan göra för att det ska bli attraktivare att etablera sig här. Vi tror på en stadsmiljö som är inbjudande och som vi tillsammans med butikerna och fastighetsägarna förvaltar, säger Anna-Lotta Andersson, trafikingenjör på gatuenheten i Vänersborgs kommun. Anna-Lotta påpekar samtidigt att utflyttning av varukorgar och gatupratare ska ske under kontrollerade former och kräver polistillstånd, precis som tidigare.

Åtgärder för ett tryggare Vänersborg

Under 2021 och 2022 har kommunen arbetat aktivt med platsutveckling och tagit ett helhetsgrepp på Vänersborg. Genom projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg, som Tillväxtverket beviljade drygt 2,2 miljoner till, har tretton olika projektaktiviteter genomförts. Under vintern genomgick ett 80-tal representanter från handel, kommunala tjänstepersoner och politiker, fastighetsägare, polis och organisationer en unik utbildningsinsats inom platsutveckling kopplat till trygghet och säkerhet ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige.

-Genom att arbeta klokt med den fysiska miljön kan vi motverka otrygghet och det är verkligen något vi har tagit fasta på under projektet. När vi nu tillåter butikerna att ställa ut varor får vi också en bättre social översikt och det bidrar till ett tryggare och trivsammare Vänersborg, säger Jill Stor, näringslivschef.

Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige håller med.

-Jag vet att vi diskuterade detta en hel del under utbildningen. Genom att ta till sig den nya forskningen och göra ett sådant kunskapslyft som Vänersborg gjorde, blir det ringar på vattnet. Jag är väldigt glad för att vi fått vara med och bidra till det.

-Detta beslut betyder mycket för våra handlare. Vi är mycket glada att kommunen beslutat att permanent ta bort avgiften så att man kan ställa ut gatupratare och får visa sina varor utanför butiken, det är både viktigt och trevligt, säger Linda Calderon vikarierande verksamhetsledare för Forum Vänersborg, som verkar för handeln.

Projektet Hållbar platsutveckling Vänersborgs avslutades i april 2022 och har lett fram till ett nytt arbetssätt, beslutat av kommunstyrelsen, där kommun, näringsliv, polis och organisationer fortsatt samverkar inom platsutveckling, inom sex olika arbetsområden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se