Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-07

Vänersborgs kommun klättrar 57 placeringar!

Företagsklimatet i Vänersborg blir bättre och bättre! Det anser företagen, som har svarat på Svenskt Näringslivs årliga enkät.

Varje år mäts företagsklimatet i Sveriges kommuner och nu har resultatet för årets enkät precis släppts. Rankingplaceringen sker i förhållande till andra kommuners resultat och baseras på flera indikatorer, bland annat det totala omdömet, där Vänersborgs kommun har det bästa resultatet sedan mätningen startades och i är en av 10 klättrare i Sverige under 2022.

Från att år 2020 ha legat på plats 266 har Vänersborgs kommun nu tagit sig upp till plats 196. Den senaste mätningen visar på en klättring på hela 57 placeringar!

- Det är glädjande att vi har gjort en stor förflyttning i årets undersökning. Vi har gjort, och gör, många insatser för att företagsklimatet ska bli bättre i Vänersborg, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande.

Inom dessa områden ökar betygen mest för Vänersborgs kommun:

  • Det sammanfattande omdömet
  • Företagens engagemang för företagsklimatet
  • Påverkan av brottslighet/otrygghet
  • Kommunens service och bemötande
  • Tjänstemännens attityder
  • Dialogen med kommunens beslutsfattare

Målmedvetet arbete ligger bakom

Klättringen har skett genom ett målmedvetet arbete både internt inom kommunen och ihop med företagen, där område efter område har gåtts igenom. Näringslivsrådet i Vänersborg, som träffas en gång i månaden, spelar en betydande roll för att lyfta viktiga frågor för bättre samverkan och ett bättre företagsklimat.

Under 2021 och 2022 har näringslivsavdelningen på Vänersborgs kommun projektlett Hållbar Platsutveckling Vänersborg, som nu har övergått i ett permanent arbetssätt och där många företag har involverats i det vardagliga arbetet. Inom projektet arbetas också med trygghetsskapande arbete, fastighetssamverkan, trafik och gestaltning, evenemang med mera. Varje månad genomförs också FrukostForum, som lockar över 100 företagare varje gång där olika viktiga ämnen lyfts rörande företagandet. Varannan vecka besöker kommunalråden och Näringslivsavdelningen flera företag för att bättre kunna förstå varandras utmaningar och processer.

Susann Haggren på Svenskt Näringsliv och ansvarig för Fyrbodal säger:

- Vänersborgs kommun har med stort engagemang, på ett tydligt och målinriktat sätt, arbetat med att förstärka sitt företagsklimat. Glädjande att se att det visar sig i vår undersökning och att man nu tar stora steg upp i rankingen. Det är tydligt att Vänersborgs kommuns arbetssätt med att ha nära och regelbunden dialog med företagen lönar sig. Nu är det viktigt att inte tappa styrfart utan att fortsätta arbeta med för näringslivet viktiga frågor, såsom kompetensförsörjningen.

Fortsatta utmaningar framöver

Under måndagen träffades ett 20-tal representanter för kommun, Svenskt Näringsliv och företag på Villa Hehrne för att diskutera företagsklimatet och för att presentera enkätresultatet. Mötet konstaterar att mycket bra har hänt under det senaste året. Vid mötet presenterades några av de områden där Vänersborg har gått bättre mot tidigare och man diskuterade också delar som kommunen behöver jobba vidare med. Inom till exempel områdena upphandling, information till företagen och tillgång till relevant kompetens finns fortsatta utmaningar, visar enkäten.

- Vi har gjort en del insatser även inom dessa områden, men där finns mer att göra, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun. Vi ser att fler Vänersborgsföretag lägger anbud på kommunens upphandlingar, det är glädjande. Vi har startat upp ett nyhetsbrev på Näringslivsavdelningen som vi skickar ut en gång i månaden och som man kan registrera sig till på hemsidan. Vi anordnar inom kort en rekryteringsmässa, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och företagen, för att fler ska komma i arbete.

Ny näringslivsstrategi på gång

Arbetet med att skapa ett ännu bättre företagsklimat fortsätter. Under kommande höst och vinter kommer alla geografiska områden att besökas för att diskutera den kommande Näringslivsstrategin för Vänersborgs kommun och man hoppas på att riktigt många företagare passar på att komma på dessa träffar. Den nya strategin kommer att antas under 2023.

- För att erbjuda så många som möjligt att vara med och påverka sprider vi ut träffarna geografiskt, avslutar Jill Stor, som ser mycket fram emot höstens och vårens alla träffar.

KONTAKT

Näringslivschef
Jill Stor

Telefon:
0521-72 13 63.

E-post:
jill.stor@vanersborg.se