Hoppa till innehåll

 

Näringslivsrådet i Vänersborg

Bilden visar Vänersborgs näringslivsråd år 2020

Näringslivsrådet i Vänersborg

Näringslivsrådet är en positivt samlande kraft, och för komunen ett rådgivande organ med representation från företag och organisationer i näringslivet. Syftet är att genom en bred sammansättning av människor, engagera näringslivet i aktuella samhällsfrågor, men också att skapa ömsesidiga kontaktvägar mellan näringsliv och kommun.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet efter beslutad näringslivsstrategi och ökat företagsklimat.

Rådet sammanträder ca 8 gånger per år och har rätt att väcka ärenden hos kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Vilka sitter i näringslivsrådet?

Rådet representerar olika delar av näringslivet:

 • Brålanda företagarförening (1 representant)
 • Besöksnäringen (1 representant)
 • Fastighetsägarna (1 representant)
 • Forum Vänersborg (1 representant)
 • Företagarnas Riksförbund (1 representant)
 • LRF (1 representant)
 • Vänersborgsföretagen (1 representant)

  Från Vänersborgs kommun:
 • Kommunstyrelsens presidium
 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltning
 • Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltning
 • Evenemangskoordinator
 • Näringslivsavdelning

Representanter och ersättare utses av respektive grupp för ett år i taget. 

Har du synpunkter att lyfta fram i diskussionerna?

Har du som företagare någonting du vill lyfta fram i diskussionerna? Vänd dig då till någon av representanterna i rådet.