Hoppa till innehåll

 

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en positivt samlande kraft, och ett rådgivande organ för företag och verksamheter i kommunen och regionen. Syftet är att genom en bred sammansättning av människor, engagera näringslivet i aktuella samhällsfrågor. Men också att skapa ömsesidiga kontaktvägar mellan samhällets organ och näringslivet.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet aktivt för att få företag till kommunen och underlätta rekryteringsmöjligheterna.

Rådet sammanträder fyra gånger per år och har rätt att väcka ärenden hos kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Vilka sitter i näringslivsrådet?

Rådet består av 13 ledamöter som representerar olika delar av näringslivet:

 • Kommunstyrelsens presidium
 • Forum Vänersborg (1 representant)
 • Vänersborgsföretagen (1 representant)
 • Brålanda företagarförening (1 representant)
 • Fastighetsägarna (1 representant)
 • Företagarnas Riksförbund (1 representant)
 • LRF (1 representant)
 • Besöksnäringen (1 representant)
 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef byggnadsförvaltning/
  samhällsbyggnadsförvaltning
 • Näringslivschef

Representanter och ersättare utses av respektive grupp för ett år i taget. 

Har du synpunkter att lyfta fram i diskussionerna?

Har du som företagare någonting du vill lyfta fram i diskussionerna? Vänd dig då till någon av representanterna i rådet.