Gå till innehåll

Verktygsfält

Hållbar platsutveckling

Bro ut till Jakkobben i Vänersborg vid Vänern

Vänersborg fick 2 250 000 i projektet Hållbar platsutveckling från Tillväxtverket

Vi arbetar ständigt med platsutveckling i Vänersborg, med koppling till kommunens olika besöksnoder och under 2021 och 2022 var vi redo att testa ett nytt arbetssätt för bättre samverkan som vi arbetat fram under år 2029 och 2020.

Det blev möjligt tack vare en beviljad ansökan till Tillväxtverket där 150 projekt ansökte om medel. Vänersborg var en av 13 platser i Sverige som fick glädjen att vara med och dela på de utlysta medlen. Projekttiden var mars 2021-30 april 2022.

Sex arbetsområden

Under projekttiden fick vi lov att testa ett nytt arbetssätt i Vänersborg där kommun krokar arm med organisationer, företagare, föreningar och civilsamhälle i Vänersborg för att tillsammans arbeta för att skapa attraktion och lyfta fram vår kommun som en bra plats att leva bo och verka på. De sex arbetsområden som vi testade beslutades om att införas permanent i Kommunstyrelsen i juni 2022.

13 projektaktiviteter

Under projekttiden hade vi 13 olika projektaktiviteter beviljade som vi fick möjlighet att testa vårt arbetssätt på.

    Logotyp - I samarbete med Tillväxtverket

    Sidinformation

    Senast uppdaterad:
    3 maj 2023