Hoppa till innehåll

 

Arbetsområde: Aktiviteter, evenemang och kultur

Vatten- och visfestivalen Aqua Blå i Vänersborg

Syftet med arbetsområdet aktiviteter, evenemang och kultur:

Vi behöver skapa en långsiktig samverkan för fler, bättre och hållbara evenemang och aktiviteter, som stärker vårt platsvarumärke. Vi vill också skapa en modell och ett arbetssätt som vi kan dela med oss av.

I projektet vill vi säkerställa att alla inblandade, såväl kommunens förvaltning som alla våra externa parter som till exempel Visit, RF Sisu, Forum Vänersborg, Fastighetsägarna med flera, ser samma målbildoch att varje medverkande för med sig denna målbild in i sin ”värld” och ser vikten och betydelsen.

Ett exempel på detta är att alla våra förvaltningar bör ha målbilden förankrad i sin ”politik” och att vi hittar processer och strukturer som att vi löpande ses, delar information och med det hittar maximal kraft i våra genomföranden.

Idag upplever vi att det spretar och att vi inte riktigt ”synkar” i våra ansatser.

Det vill vi ändra på tillsammans genom tätare avstämningar, kontinuerliga träffar, gemensamma projekt och en ”vi-känsla” som skapar engagemang.

Arbetsområdet har kommit igång ordentligt och träffas regelbundet. Informationen från dessa möten leds vidare till arbetsgruppen och i de fall som krävs vidare till styrgruppen, allt för att få processerna att gå framåt.

Inom arbetsområdet drivs två projektaktiviteter:

  • Cup- och lägerstaden
  • Varumärkesstärkande evenemang
Tillväxtverkets logotyp

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?
I projektet finns en arbetsgrupp som du gärna får kontakta för att få mer information:

Gunbritt Reteike
Näringslivsutvecklare och projektledare
Vänersborgs kommun
Tfn. 0521-72 19 14
E-post: gunbritt.reteike@vanersborg.se

Stefan Leijon
Marknads- och evenemangskoordinator
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 14 35
E-post; stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
Projektledare kultur och fritid
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 24 61
E-post: sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Mia Dahlén (föräldraledig)
Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tfn: 072-250 55 60

Linda Calderon
Vik. Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tel:0733-565686
E-post: linda@forumvanersborg.se

Malin Karlsson
Kundservicechef Vänersborgsbostäder
Tfn: 0521-26 02 83
E-post: malin.karlsson@abvb.se

Maria Engström-Weber
VD
Visit Trollhättan/Vänersborg AB
Tfn: 073-83 39 355
E-post: maria.engstromweber@visittv.se