Hoppa till innehåll

 

Arbetsområde fastighetssamverkan

Vy över Vänersborgs centrum och Vänern

Detta arbetsområde handlar om samverkan mellan de lokala fastighetsägarna, branschorganisationen Fastighetsägarna, kommunen för att skapa samverkan och gemensam syn på stadskärnan. Etableringsstrategi och områdesvisioner, nätverk med mera.

Fastighetssamverken som vi valt att kalla detta område har varit igång sedan i våras. Det har sakta tillkommit fler och fler fastighetsätare och ett av syftena med arbetet har också varit att lära känna varandra.

Vi arbetar nära Fastighetsägarnas organisation GRF Fastighetsägarna och driver dessa träffar tillsammans. Hittills har vi lyssnat på tidigare utredningar som några privata fastighetsägare gått ihop och tagit fram för Vänersborg under 2019. Det materialet inspirerar.

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar vi tillsammans med inom en av projektaktiviteterna; Testbädd med Stiftelsen Tryggare Sverige. Där har vi under sommaren och tidig höst arbetat fram en trygghetsanalys och där har fastighetsägarna varit med och bidragit.

Vi har också haft Chefsjuristen på Fastsighetsägarna med oss på ett möte som lärt oss om hur viktigt det är att undersöka vilka som vill etablera sig i våra lokaler. Det finns hjälp att få genom både checklistor och också genom rådgivning och stöd.

Inom arbetsområdet drivs två projektaktiviteter:

  • Etableringsstrategi/guide/konsultation
  • Hemvändarevent

 

Tillväxtverkets logotyp

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?
I projektet finns en arbetsgrupp som du gärna får kontakta för att få mer information:

Gunbritt Reteike
Näringslivsutvecklare och projektledare
Vänersborgs kommun
Tfn. 0521-72 19 14
E-post: gunbritt.reteike@vanersborg.se

Stefan Leijon
Marknads- och evenemangskoordinator
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 14 35
E-post; stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
Projektledare kultur och fritid
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 24 61
E-post: sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Mia Dahlén (föräldraledig)
Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tfn: 072-250 55 60

Linda Calderon
Vik. Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tel:0733-565686
E-post: linda@forumvanersborg.se

Malin Karlsson
Kundservicechef Vänersborgsbostäder
Tfn: 0521-26 02 83
E-post: malin.karlsson@abvb.se

Maria Engström-Weber
VD
Visit Trollhättan/Vänersborg AB
Tfn: 073-83 39 355
E-post: maria.engstromweber@visittv.se