Hoppa till innehåll

 

Arbetsområde Trafik och gestaltning

Dalbobron och vy över centrala Vänersborg

Exempel på områden som kommer att arbetas med inom detta arbetsområde är: fastigheter, historia, kulturmiljöer, infrastruktur, trafik, rent, parkeringar, grönytor, skyltning och gestaltning

Arbetsområdet har kommit igång och man har träffats både digitalt och på en gemesam vandring genom aktuellt område. Arbetsområdet drivs gemensamt av Stadsarktekt Martin Staude och Stadsträdgårdsmästare Frida Oscander

Syftet med såväl detta arbetsområde som de andra är att hitta ett långsiktigt arbetssätt där man arbetar nära fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer. Platsutveckling idag innebär en samverkan och vi har genom arbetsområdet Trygg Miljö lärt oss hur viktigt det är att säkra, trygga och attrahera. Det är viktigt att det sker i den ordningen. För att klara dagens utmaningar behövs en gemensam uppfattning om hur man ska samverka.

Inom arbetsområdet drivs två projektaktiviteter:

  • Stråkutveckling
  • Hållbara transporter


Tillväxtverkets logotyp

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?
I projektet finns en arbetsgrupp som du gärna får kontakta för att få mer information:

Gunbritt Reteike
Näringslivsutvecklare och projektledare
Vänersborgs kommun
Tfn. 0521-72 19 14
E-post: gunbritt.reteike@vanersborg.se

Stefan Leijon
Marknads- och evenemangskoordinator
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 14 35
E-post; stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
Projektledare kultur och fritid
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 24 61
E-post: sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Mia Dahlén (föräldraledig)
Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tfn: 072-250 55 60

Linda Calderon
Vik. Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tel:0733-565686
E-post: linda@forumvanersborg.se

Malin Karlsson
Kundservicechef Vänersborgsbostäder
Tfn: 0521-26 02 83
E-post: malin.karlsson@abvb.se

Maria Engström-Weber
VD
Visit Trollhättan/Vänersborg AB
Tfn: 073-83 39 355
E-post: maria.engstromweber@visittv.se