Hoppa till innehåll

 

Arbetsområde trygg miljö

Hamngatan och hamnkanalen i Vänersborg

Inom arbetsområdet kommer frågor för att skapa en säker,trygg och attraktiv miljö hanteras. Det behövs nyckelaktörer som medverkar och samverkar långsiktigt i arbetet.

Inom arbetsområdet finns nyckelpersoner med från polis, miljö- och hälsa, näringslivsavdelningen, alkoholhandläggare, drogförebyggare och säkerhetssamordnare. Eftersom många av de andra arbetsområdena berörs av dessa frågor, deltar nyckelpersonerna i de möten som behövs ytterligare.

Arbetsgruppen leds av kommunens säkerhetssamordnare Per Edensvärd.

Inom arbetsområdet drivs en projektaktivitet som egentligen består av två delar:

  • Testbädd ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige där vi under sommaren och hösten tagit fram en trygghetsanalys för Vänersborg inom sökt område. En utbildning för både kommunala och privata utövare kommer att genomföras kostnadsfritt för dem som deltar. Syftet är att få en gemensam syn på samverkan framöver och långsiktigt arbeta tillsammans.

 

Tillväxtverkets logotyp

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?
I projektet finns en arbetsgrupp som du gärna får kontakta för att få mer information:

Gunbritt Reteike
Näringslivsutvecklare och projektledare
Vänersborgs kommun
Tfn. 0521-72 19 14
E-post: gunbritt.reteike@vanersborg.se

Stefan Leijon
Marknads- och evenemangskoordinator
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 14 35
E-post; stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
Projektledare kultur och fritid
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 24 61
E-post: sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Mia Dahlén (föräldraledig)
Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tfn: 072-250 55 60

Linda Calderon
Vik. Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tel:0733-565686
E-post: linda@forumvanersborg.se

Malin Karlsson
Kundservicechef Vänersborgsbostäder
Tfn: 0521-26 02 83
E-post: malin.karlsson@abvb.se

Maria Engström-Weber
VD
Visit Trollhättan/Vänersborg AB
Tfn: 073-83 39 355
E-post: maria.engstromweber@visittv.se