Hoppa till innehåll

 

Organisation Hållbar platsutveckling

Organisationen för Hållbar platsutveckling spänner över många områden

Projektets arbetsgrupp

För att hålla ihop projektet och alla dess uppdrag finns en arbetsgrupp som består av:

 • Gunbritt Reteike, projektledare, näringslivsutvecklare och projektmedarbetare
 • Stefan Leijon, marknads- och evenemangskoordinator
 • Sandra Björkstrand, projektledare Kultur och Fritid och näringslivsavdelningen,
 • Mia Dahlén och Linda Calederon, verksamhetsansvariga på Forum Vänersborg,
 • Malin Karlsson, kundservicechef på Vänersborgsbostäder
 • Maria Engström-Weber, VD Visit Trollhättan/Vänersborg.

Styrgrupp Hållbar Platsutveckling Vänersborg

Vår styrgrupp för projektet leds av kommundirektör Lena Tegenfelt och följande organisationer ingår i denna:

 • Lena Tegenfeldt, kommundirektör
 • Jill Stor, näringslivschef
 • Anna Svensson, förvaltningschef Kultur & Fritid
 • Andreas Knutsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad
 • Anna Johansson, Gröna Kluster
 • Petra Ohldin-Lampinen, Fastighetsägarna GFR
 • Eddie Prins, Forum Vänersborg
 • Maria Enström-Weber, Visit Trollhättan/Vänersborg


Tillväxtverkets logotyp

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?
I projektet finns en arbetsgrupp som du gärna får kontakta för att få mer information:

Gunbritt Reteike
Näringslivsutvecklare och projektledare
Vänersborgs kommun
Tfn. 0521-72 19 14
E-post: gunbritt.reteike@vanersborg.se

Stefan Leijon
Marknads- och evenemangskoordinator
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 14 35
E-post; stefan.leijon@vanersborg.se

Sandra Björkstrand
Projektledare kultur och fritid
Vänersborgs kommun
Tfn: 0521-72 24 61
E-post: sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

Mia Dahlén (föräldraledig)
Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tfn: 072-250 55 60

Linda Calderon
Vik. Verksamhetsledare
Forum Vänersborg
Tel:0733-565686
E-post: linda@forumvanersborg.se

Malin Karlsson
Kundservicechef Vänersborgsbostäder
Tfn: 0521-26 02 83
E-post: malin.karlsson@abvb.se

Maria Engström-Weber
VD
Visit Trollhättan/Vänersborg AB
Tfn: 073-83 39 355
E-post: maria.engstromweber@visittv.se