Hoppa till innehåll

 

Vänersborgs centrum

Bild över Holmängen, Vänersborg Holmängen - Korpralen

Gråmarkerade tomter ägs av Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

Linda Hansson
0521-72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29