Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Del av Holmängen 1:1

(Kvarteret Korpralen)

Fastighet:  
Del av Holmängen 1:1 (Kvarteret Korpralen)

Areal:
Efter överenskommelse mellan köpare och säljare.

Tomtpris:
Beroende på annonsläge, användbarhet och/eller tillgänglighet.

Tillåten bebyggelse:
Handel

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29