Hoppa till innehåll

 

Holmängens verksamhetsområde

Vänersborgs kommun erbjuder ett nytt verksamhetsområde på Holmängen, mellan järnvägen och Östra vägen.

Flygbild Holmängen

Klicka på kartan för att förstora den

 

Här finns 15 tomter för småindustri, handel (ej livsmedel) och kontor. Arealen på tomterna varierar mellan ca 2 100 kvm upp till ca 9 300 kvm.

Markerade områden på ovanstående karta är till salu. Kontakta näringslivskontoret för ev. köp och/eller mer information.

Plankarta och planbestämmelser Holmängen, verksamheter (, 1 MB)

Plankarta Holmängen, verksamheter (, 433 kB)

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Ann-Sofi Sundqvist
0521-72 23 94

Linda Hansson
0521-72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29