Hoppa till innehåll

 

Wargön Innovations- och Industripark

Vänersborgs kommun har gjort ett långsiktigt val när det gäller Wargön Innovations- och Industripark. Redan 2012 fattade våra politiker beslut om att området skulle vara avsedd för etableringar inom ”energi, miljö och innovation”, långt före många andra. Därmed tog Vänersborg en tätposition och startade utvecklingsarbetet med att etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material på området. Beslutet har gjort att de verksamheter som numera finns på området går i linje med beslutet och ett kluster inom framtida hållbar industri håller på att byggas upp. Närmare 230 000 kvadratmeter med ett mycket strategiskt läge och värdefulla resurser i form av mark och kunskap är vad som erbjuds.

Wargön Innovation

År 2018 invigdes Wargön Innovation, som är en test-och demoanläggning för framtidens material. Verksamheten som bedrivs fungerar som en länk mellan forskning och företagande. Här identifierar man och tar bärkraftiga idéer vidare till full skala och nya företag formas. Wargön Innovation har hög kompetens inom innovations- och affärsutveckling kopplat till produktion- och processteknik, främst inom textil och trä. Wargön Innovation har också ett nära samarbete med Innovatum och StartUp-verksamheten i Trollhättan, vilket bidrar till att företagen blir bärkraftigare. Inom alla Science Centers i Sverige och även på europeisk nivå är Wargön Innovation redan etablerad och känd för att ligga bland de främsta kunskapsmässigt i Sverige och Europa, något Vänersborgs Kommun är väldigt stolta över att vara en del av.

Fördelarna med att finnas nära ett innovationsnav som Wargön Innovation är stora. Här finns plats för både innovationsutveckling och nytänkande entreprenörer som vill ta en position i den nya basindustrin för hållbara material. Det är en framtidsbransch som växer, inte minst i Västsverige.

Wargöns innovations- och industripark har ett logistiskt attraktivt läge med 228 000 kvadratmeter byggklara ytor.

Bland de stora fördelarna som området erbjuder för kommande etableringar finns:

  • En plats med utmärkta logistiska förutsättningar
  • Byggklar industrimark med generösa villkor vad gäller bland annat byggytor och bygghöjder
  • Flexibel tomtstorlek
  • Tomtpris 130 kr/m2
  • Snabb hantering av bygglov och andra ärenden
  • Goda kommunikationer och endast fem minuter från Trollhättan/Vänersborgs flygplats
  • Färdig infrastruktur med vägar, VA och fibernät
  • Kraftull elförsörjning
  • Wargön Innovations test- och demoanläggning för utveckling av nya hållbara material.

I området finns också tankar på att bygga en ny hamn.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29