Hoppa till innehåll

 

Säljes - Kontorsbyggnad med anor från sent 1800-tal

Bild på Holmens bruk

I området Wargöns innovations- och industripark finns det plats för både innovationsutveckling och nytänkande entreprenörer som vill ta en position i den nya basindustrin för hållbar industri.

Politikerna i Vänersborgs kommun har fattat beslut om att området ska ha fokus på etableringar inom ”energi, miljö och innovation”. Därmed tog Vänersborg en tätposition och startade utvecklingsarbetet med att etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material på området. Wargöns innovations- och industripark har ett logistiskt attraktivt läge med 228 000 kvadratmeter byggklara ytor.

I denna park finns nu möjlighet att förvärva det gamla huvudkontoret för Holmens bruk, inklusive mark, vilken är en viktig del av och länk till samhället Vargöns kultur- och industrihistoria. Byggnaden är från sent 1800-tal. Efter att huvudkontoret lades ner 2008 har byggnaden tyvärr varit föremål för skadegörelse, både in-och utvändigt och under våren drabbades huvudbyggnaden för en kraftig brand.

Kontorsbyggnad med anor från sent 1800-tal

En viktig del av och länk till Vargöns kultur- och industrihistoria


Vänersborgs kommun ger nu en sista möjlighet att förvärva det som återstår av gamla huvudkontoret för Holmens bruk. Byggnaden och fabriksporten med tillhörande mark om 19 663 kvm har i juli 2020 styckats av från stamfastigheten Vänersborg Rånnum 6:38 och bildat fastigheten Bruket 8.

ADRESS
Vargön 130, 468 30 Vänersborg

NYTTJANDE
Enligt gällande detaljplan för Hamnen och Ronnums Herrgård i Vargön, har både byggnaden och fabriksporten bevarandeskydd vilket betyder att det ej får rivas.

BYGGNADENS SKICK
På sin storhetstid var byggnaden mycket pampig och vacker, men efter att verksamheten lades ner 2008 har byggnaden varit föremål för skadegörelse, både in-och utvändigt. Under våren 2020 uppstod en brand i byggnaden och därav dess nuvarande skick.

Den tekniska undersökningen visar att byggnaden går att bygga upp igen och det kommer då ställas vissa krav på den exteriöra delen vid uppförandet. Invändigt kommer inga krav att finnas på återställande.
Se fil nedan angående om vilka krav som ställs utifrån gällande detaljplan upprättad av plan- och bygglovsenheten.

BESKRIVNING
Byggnaden har tidigare nyttjas som konstorbyggnad med kontor, konferens-/samlingslokaler och personalytor med mera. Byggnaden är uppförd i två plan med vind och källaren samt två entréer, en på vardera långsida
Se drönarfilm längre ner på sidan.

MARK
Fastighetens markareal har i förrättningen fastställts till 19 663 kvadratmeter. Marken är idag till största delen hårdgjord. Se bifogad bilaga för karta samt drönarfilm nedan.

FÖRSÄLJNINGSPROCESS
Sluten budgivning tillämpas där intressenter erbjuds lämna bud på fastigheten Bruket 8, samt en utförlig beskrivning, över vilken verksamhet budgivaren ämnar bedriva på platsen,
se underlag. Fastigheten tilldelas sedan den budgivare som har en plan över området vilken är ändamålsenlig med detaljplanen och kommunens visioner. Priset är den sekundära faktorn och är avgörande först i fall där flera kandidater är lämpliga utifrån kommunens visioner för området.

Vänersborgs kommun är mån om att fastigheten säljs till en köpare vars framtida planer och visioner för fastigheten kommer att vara positivt för området och kommunen. Kommunen har här möjlighet att välja den mest fördelaktiga köparen utifrån dess planerad verksamhet. Wargöns Innovation- och Industripark har ledorden ”Energi, miljö och Innovation” att förhålla sig till vid etableringar, det betyder att verksamheten måste stämma överens med dessa ledord. För att vinna giltighet ska köpekontraktet godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden i Vänersborgs kommun.

Alla anbud och frågor gällande försäljningen och fastigheten lämnas här i vårt upphandlingssystem, där även kompletterande utredning- och rapportdokument finns.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista dag att lämna bud på fastigheten är 2020-08-10.

Vid behov kommer intervjuer att ske mellan 11–13 augusti.

FASTIGHET

BETECKNING
Bruket 8

ÄGANDEFORM/TYP
Friköpt/kommersiell fastighet

PLANBESTÄMMELSER
Detaljplan

MARKAREA
19 663 kvadratmeter


BYGGNAD

BYGGNADSTYP
2-plansbyggnad med vind och källare

BYGGNADSÅR
1870

FASAD
Tegel

GRUNDLÄGGNING
Källare

Bild över området

Klicka på bilden för att zooma

Bild över området

Klicka på bilden för att zooma

Bild över området

Klicka på bilden för att zooma

Dokument

Filmer

Wargöns innovations- och industripark

Holmens bruk efter branden