Hoppa till innehåll

 

Byggmöjligheter

Inom Wargön Innovations- och Industripark

Stora möjligheter att påverka tomtstorleken

Att den detaljplanerade ytan på 228 000 kvm är fri från tomtindelning, öppnar större möjligheter för etablerande företag att välja tomtstorlek och form utifrån individuella behov och önskemål.

Det finns nya asfalterade lokalvägar och industrimarken är förberedd med anslutningar till det kommunala VA-nätet, el-nätet, fjärrvärmenätet och fibernätet.

Industrimark med breda byggmöjligheter

Detaljplanen ger utrymme för stor variation när det gäller utformning av byggnader. En industritomt får bebyggas upp till 50 procent av fastighetsarean. Tillåtna byggnadshöjder varierar mellan 8 och 20 meter beroende på markförhållanden och vilken verksamhet som ska bedrivas på industrifastigheten. Olika regler gäller för olika delar av parken. Se detaljplankartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där alla planbestämmelser finns med.

Markförhållandena avgör

En omfattande geoteknisk utredning av hela området är genomförd och kommunen har en övergripande kartläggning av markförhållanden, kartläggning av risker för skred och översvämningar med mera. Förutsättningarna för byggnation varierar i de olika delarna av parken.

En byggherre som till exempel vill uppföra nya byggnader eller anläggningar på mark som är avsedd för industri-, hamn- och upplagsområden måste först göra ytterligare en geoteknisk utredning på den aktuella industritomten. I vissa fall kan marken behöva förstärkas eller saneras.

Markpris

Markpriset i Wargön Innovations- och industripark är 130 kr/kvadratmeter.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29