Hoppa till innehåll

 

Ett område med historia

Där Vänern slutar och Göta älv tar vid ligger Wargön. Ett strategiskt läge där energi och transporter har varit områdets DNA.

Dessa fördelar har lockat stora män med visioner under hundratals år.

Eller ännu längre. Det sägs att den norske kungen Harald Hårdråde sommaren 1064 trotsade fall och forsar och tog sig upp för Göta älv med 60 krigsfartyg.

I mitten av 1500-talet gav Gustav Vasa order om att använda Göta älv, via Wargön, som transportled för att bryta danskarnas handelsdominans.

Så småningom tämjdes vattenkraften i kraftverkets turbiner och slussar gjorde att fartyg kunde passera de 44 höjdmetrarna från Vänern till Västerhavet. Men Wargöns strategiska läge består.

Någon som till fullo insåg det var kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson. På den lilla ön Wargön byggde han 1869 ett träsliperi. Affärsidén var att bidra till att förse den expanderande pressen med tidningpapper. Massan från träsliperiet lade grunden till den internationella industrikoncern som Wargöns AB, aktiebolag 1874, skulle växa sig till.

Måndagen den 15 december 2008 klockan 13.47 stannade Wargöns sista pappersmaskin för gott. Den 12 augusti 2010 sprängdes symboliskt brukets gamla skorsten.

En epok var slut.

En ny tid har börjat.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29