Hoppa till innehåll

 

Strategiskt läge

Wargöns läge på kartan

Innovations- och industriparken ligger strategiskt vid Göta älv med flygplats, järnvägar och flera Europavägar och länsvägar i direkt närhet. Vänersborg med omnejd har på senare år klättrat uppåt i listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen.

FLYGPLATS
5 km till Trollhättan/Vänersborgs flygplats. 55 minuter till och från Stockholm/Bromma. 100 km till Göteborg Landvetter Airport.

VÄGAR
Nära till de stora stråken; riksväg 42 och 44, E45, E20, E6.Från Göteborg tar det en timme och till E6 20 minuter.

JÄRNVÄGAR
X2000 går direkt från Stockholm till Vänersborg. Tåg från Göteborg till Vänersborg tar cirka 50 minuter. Goda tågförbindelser finns även till Oslo, Karlstad och Köpenhamn. Industrispår finns i området.

SJÖVÄGAR
Drygt 100 lastfatyg passerar varje månad mellan Vänern och Västerhavet. Slussar tar emot båtar upp till 88 m längd och 13 m bredd. I juni 2014 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att flytta industrihamnen från södra Sanden till Wargön.

KOLLEKTIVTRAFIK
Utbudet av resor med kollektivtrafik ger goda förutsättningar för pendling. Hållplats för kollektivtrafik finns på Vargön Fyrkanten som ligger 500 meter från parken.

GÅNG- OCH CYKELVÄG
I Vänersborgs kommun finns det gott om gång- och cykelvägar. Till industriparken finns gång- och cykelvägar som ger förbindelser till Vänersborg och Vargön och till grannstaden Trollhättan.

TUNGA TRANSPORTER
Wargöns Innovations- och industripark ligger strategiskt vid länsvägarna 2050 och 2005. Efter bara cirka 7 km på länsväg 2005 är man ute på de större vägarna E45 och riksvägarna 42, 44 och 47. Via länsväg 2005 är det bara 5 km till industriområdet Stallbacka i Trollhättan. Tung trafik är däremot förbjuden på länsväg 2050 som passerar mellan Halle- och Hunneberg.

KYLVATTEN, EL, FIBER OCH GODA GRANNAR
Närheten till älven ger tillgång till kylvatten. Närhet till kraftfullt ledningsnät ger möjlighet till elförsörjning på upp till 1 GW. Stor tillgång till fiberkapacitet. Granne till Vargön Alloys, en av Europas största tillverkare av ferrokrom.

KOMPETENS
Högskolan Väst och Innovatum är två starka partners för att säkerställa kompetensutveckling i absolut framkant.

REGIONALT CENTRUM
Vänersborg är Regionhuvudstad i Västra Götalandsregionen. I den lilla småstadsidyllen tas de stora besluten för regionens 1,5 miljoner invånare. Tillsammans med Trollhättan bor här 90 000 invånare.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29