Hoppa till innehåll

 

Test- och demoanläggning Wargön Innovation

Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Man är idag en väletablerad aktör i det svenska innovationssystemet och har internationella kontakter.

Wargön Innovation är en innovationsmiljö som lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell affärs- och teknikutveckling. Målet är att möjliggöra resan från laboratoriets idéer till marknadsfärdiga produkter. Man bygger delprojekt och arbetar tillsammans med de aktörer som behövs utifrån varje innovations unika behov. Wargön Innovation samarbetar med näringsliv, akademi, offentliga parter och civilsamhälle och har ett mycket brett kontaktnät.

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material. Vi erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé-stadie till färdig produkt.

Produktionsutrustningen, labbet, möteslokalerna och ytorna för produktvisningar. Wargön Innovations test- och demoanläggning utgör en fysisk miljö för utvecklingen av framtidens material

Wargön Innovation bygger projekt i samverkan där materialinnovationer guidas genom alla viktiga faser inom produkt- och affärsutveckling. Prototyper tas fram, egenskaper utvecklas och verifieras och affärspotentialen värderas. Produkten eller tjänsten kan här testas i mindre skala på sin väg mot större produktionsvolymer och marknadsintroduktion.

Organisationen är liten och flexibel, och man kan medverka i alla delar av utvecklingsprocessen. Här finns tillgång till metoder, kompetens, teknisk utrustning samt ett nätverk av entreprenörer, högskola, universitet, företag och forskningsinstitut. Framförallt har Wargön Innovation det genuina engagemang som krävs för att en idé ska nå hela vägen fram till en produkt eller tjänst som är redo att kommersialiseras.

Fakta:

Den 1 oktober 2019 aktiverades Wargön Innovation AB som ett helägt dotterbolag till Innovatum AB. Verksamheten grundfinansieras med en budget på totalt ca 22 Mkr för tre år (oktober 2019 – september 2022) av EU:s regionala strukturfondsprogram för Västsverige (via Tillväxtverket), Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund.Utöver styrelsen för Wargön Innovation AB leds och utvecklas den operativa verksamheten av en styrgrupp med företrädare för Innovatum, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund. Ett Advisory Board är bollplank och kontaktyta i strategiska utvecklingsfrågor. Wargön Innovation verkar primärt i Västra Götaland och är en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030.

Etablering i Wargön Innovations- och Industripark

Vänersborgs kommun har gjort ett långsiktigt val när det gäller Wargön Innovations- och Industripark. Redan 2012 fattade våra politiker beslut om att området skulle vara avsedd för etableringar inom ”energi, miljö och innovation”, långt före många andra. Därmed tog Vänersborg en tätposition och startade utvecklingsarbetet med att etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material på området. Beslutet har gjort att de verksamheter som numera finns på området går i linje med beslutet och ett kluster inom framtida hållbar industri håller på att byggas upp. Närmare 230 000 kvadratmeter med ett mycket strategiskt läge och värdefulla resurser i form av mark och kunskap är vad som erbjuds.

KONTAKT

Frågor om köp:

Näringslivskontoret

Kontakt Näringslivskontoret

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29