Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-22

Digitalt möte om Hållbarbetsveckan

Välkommen på digitalt möte om hållbarhetsveckan för företagare, föreningar och organisationer

Är du företagare?
Välkommen till ett digitalt informationsmöte torsdag 15 april kl 18.30 där vi kommer att berätta om hållbarhetsveckan och hur företag, föreningar och organisationer kan medverka. Anmäl dig i bifogat anmälningsformulär senast 1 april. Därefter skickar vi ut en länk till mötet.

Huvudtemat för hållbarhetveckan är Agenda 2030 med fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Syftet är att visa upp allt fint hållbarhetsarbete som sker i såväl kommunens verksamheter som i näringsliv och civilsamhälle. Veckan är tänkt att fyllas med aktiviteter, föreläsningar, utställ-ningar mm kopplat till hållbarhet, på olika platser i kommunen. Dessa kan genomföras antingen i era egna lokaler, utomhus eller i gemensam utställningslokal. Med tanke på att smittläget kan vara instabilt även i oktober är det bra att förbereda även för ett digitalt alternativ, eller ett fysiskt alternativ med begränsad publik.

Anmäl dig via länken nedan:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=965687X269479212X39877 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se