Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-12-13

Tack för att du svarar på Insikt

Genom ditt svar bidrar du till ett bättre företagsklimat

INSIKT som genomförs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) mäter kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare i sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Dina svar är viktiga
Genom att du som företagare svarar på enkäten hjälper du oss i kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat. Det är viktigt för oss.

En enkät skickas löpande ut till de företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Företagen får göra en helhetsbedömning av kommunens service och har även svara på frågor om hur nöjda man är med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Vi i kommunen kommer inte att kunna se vem som har svarat eller hur. Resultaten presenteras för kommunen i en sammanställd form där det inte går att identifiera person eller företag.

År 2021 deltog 189 kommuner i undersökningen. Servicemätningen presenteras i ett ”Nöjd-Kund-Index” (NKI) där maximalt NKI är 100. Snittet i Sverige för mätåret 2021 är ett NKI på 74 och Vänersborg har ett NKI på 76, vilket innebär att man klättrar sjutton placeringar på rankinglistan över Sveriges kommuner och hamnar på plats 73 jämfört med år 2020 då man låg på plats 90.

Vänersborgs bästa resultat på 10 år
Ett värde mellan70 och 80 räknas som högt. Det har sedan 2018 varit en uppåtgående trend, från index 71, men sett från 2012 så har resultatet gått från 64 till 76. Det är alltså det bästa resultatet på 10 år.

Hjälp oss att bli ännu bättre genom att svara på enkäten.

Tack!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se